21/04/2019 | Ngày hội thông tin Kỳ tuyển sinh Thu 2019 Xem thêm

21/04/2019 | Ngày hội thông tin Kỳ tuyển sinh Thu 2019 Xem thêm

21/04/2019 | Ngày hội thông tin Kỳ tuyển sinh Thu 2019 Xem thêm

testi__circle

Cao Xuân Hoàng

IBD khóa 1, General Electrics

Đừng bỏ phí bất cứ giây phút nào tại IBD@NEU, vì ở đó có vô vàn cơ hội dành cho bạn. Điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn như đã thay đổi cuộc đời tôi.

widget__botom