Banner

Lễ Khởi động và Ký cam kết hợp tác Chương trình Cố vấn 1-1 từ doanh nghiệp (ISME Mentoring Program 2024)

Lê Diệu Linh

Thứ Hai, 22/04/2024 10:08 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức Lễ Khởi động và Ký cam kết hợp tác Chương trình Cố vấn 1-1 từ Doanh nghiệp (ISME Mentoring Program 2024)

ISME Mentoring Program 2024 là chương trình cố vấn 1-1 từ doanh nghiệp, tập trung vào việc đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho sinh viên trong chương trình theo hướng cá nhân hóa, tạo nên sự thay đổi căn bản, sâu sắc cho bản thân sinh viên. Không chỉ hỗ trợ các sinh viên trong quá trình phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp, chương trình còn là nơi quy tụ những cựu sinh viên, học viên đã tốt nghiệp tại Viện và luôn mong muốn quay về chia sẻ, đóng góp cho các thế hệ sau.

Lễ Khởi động và Ký cam kết hợp tác chương trình ISME Mentoring Program được tổ chức vào:

 Thời gian: 18h00 – 20h00, Thứ ba ngày 23/04/2024

Địa điểm: Hội trường G, A1

Nội dung:

 

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia