Banner

CLB Truyền thông MarCom

MarCom of ISME là CLB truyền thông chính thức của Viện ĐTQT. MarCom được xem là môi trường hoàn hảo giúp bạn phát triển khả năng sáng tạo và truyền thông, giúp bạn hữu hình hóa trí tưởng tượng bay bổng thông qua những phương tiện truyền thông online. Nếu bạn đam mê xây dựng kế hoạch truyền thông, đối ngoại, hay đơn giản là bắt đầu bằng công việc sáng tạo nội dung thì đến ngay với nhà MarCom nào!!

https://www.facebook.com/MarComofISME

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia