Banner

CLB Nhiếp ảnh ISME Camera Team ICT

ISME Camera Team hay còn biết đến với cái tên ICT. Tại nơi, bạn sẽ được vinh dự được làm việc dưới vai trò là “người nắm giữ khoảnh khắc” của các sự kiện ISME. Khi trở thành thành viên chính thức của ICT, các thành viên sẽ có cơ hội được trải qua quá trình training chuyên nghiệp cùng đội ngũ chuyên môn cao của ICT, qua đó không chỉ phát triển tiềm năng vốn có về nghệ thuật, mà còn được khai phá và làm việc dưới tư cách của một nhiếp ảnh gia.

https://www.facebook.com/ISMEcameraTeam

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia