Banner

CLB Tổ chức Sự kiện IOC

ISME Outdoor Club – IOC được biết đến là CLB Hoạt động ngoại khóa. IOC đặc biệt phù hợp với những bạn sinh viên hướng ngoại, trẻ trung và yêu thích làm việc nhóm. Thông qua quá trình làm việc cùng IOC, bạn không chỉ được hoạt động trong một môi trường năng động, mà CLB còn đem đến những kiến thức chuyên môn xoay quanh công việc tổ chức sự kiện vô cùng thực tế.

https://www.facebook.com/ioc.outdoorclub

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia