Banner

Danh sách sinh viên nhận Học bổng năm học 2020-2021 Chương trình IBD@NEU

isme_admin

Chủ Nhật, 14/11/2021 4:40 Chiều

Để biểu dương những cố gắng của sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU trong năm học 2020-2021, Viện Đào tạo Quốc tế quyết định trao phần thưởng và học bổng cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập và tham gia tích cực trong các hoạt động của chương trình.

Danh sách Sinh viên nhận Phần thưởng và Học bổng theo Quyết định khen thưởng số 2242, 2243, 2244, 2245 ngày 11/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD:

Học bổng Khuyến khích học tập:

Loại 1: 10 triệu đồng, Loại 2: 6 triệu đồng, Loại 3: 4 triệu đồng

Học bổng Khuyến khích hoạt động:

Loại 1: 8 triệu đồng, Loại 2: 5 triệu đồng, Loại 3: 3 triệu đồng

Phần thưởng Khuyến khích cho các sinh viên có thành tích học tập tốt: (Quà tặng)

Phần thưởng Khuyến khích cho các sinh viên tham gia hoạt động tích cực: (Quà tặng)

Phần thưởng cống hiến cho sinh viên có đóng góp nổi bật trong chương trình:

Sinh viên Vũ Nguyên Long, ngày sinh: 17/06/2000

 

  • Cách thức nhận Học bổng:

Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào link trước ngày 18/11/2021: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepAd17mSenFcCh5i5ex4CDMMHUyWdmKU-KBB6QzGI6Siwhdg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Học bổng sẽ được chuyển 1 lần trong thời gian tới theo quy trình của Nhà trường.

Chúc mừng các em.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia