Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU năm 2023

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 05/05/2023 6:11 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 888/TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU  

hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH West of England, Vương quốc Anh

Ngành Quản trị Kinh doanh – Khóa 3

Ngành Kinh doanh Quản lý số – Khóa 1

Ngành Kinh doanh Quản lý chuỗi cung ứng – Khóa 1

 

 

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2022 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc phê duyệt Đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với Đại học West of England (UWE), Vương Quốc Anh.

Căn cứ Quyết định số 414 ngày 27/4/2023 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc phê duyệt Đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Chuỗi cung ứng với Đại học West of England (UWE), Vương quốc Anh.

Căn cứ Quyết định số 415 ngày 27/4/2023 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc phê duyệt Đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Số với Đại học West of England (UWE), Vương quốc Anh.

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tổ chức tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU tại Viện Đào tạo Quốc tế năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU là nhằm đào tạo ra các nhà quản trị có tư duy chiến lược, kiến thức và kỹ năng cập nhật về quản trị kinh doanh; các giảng viên, nghiên cứu viên chuyên nghiệp làm việc trong các viện nghiên cứu và các trường đại học. Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù hợp với nền kinh tế chuyển đổi, tạo ra những thay đổi vượt trội cho doanh nghiệp và tổ chức, hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

 

2. Ngành đào tạo

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/ MSc Business Management.
 • Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý số/ MSc Business with Digital Management.
 • Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Chuỗi cung ứng/ MSc Business with Supply Chain Management

 

3. Đối tượng đào tạo

Các ứng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội; các ứng viên đang làm việc hoặc mong muốn làm việc tại các trường đại học và các viện nghiên cứu có đủ các điều kiện sau có thể dự tuyển vào chương trình:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học. Các ứng viên mới tốt nghiệp đại học có thể đăng ký học ngay.
 • Có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các điều kiện dưới đây có thể tham gia chương trình:

+ Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc tương đương.

+ Có bằng cử nhân, thạc sĩ do một trường đại học thuộc các quốc gia nói tiếng Anh cấp (được Bộ Di trú Anh, UKVI công nhận và Đại học West of England công bố trên Website).

+ Đạt điểm bài thi UWE English Placement Test tương đương với IELTS 6.5 do Đại học West of England tổ chức. Ứng viên đồng thời phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 4 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và nộp minh chứng trước khi khóa học chính thức bắt đầu.

 

4. Tổ chức đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 12 tháng. Học ngoài giờ hành chính và cuối tuần.
 • Đội ngũ giảng viên: Là các giáo sư, tiến sĩ trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm và uy tín về học thuật và thực tiễn của Trường ĐHKTQD và các trường đạị học có uy tín trong nước và quốc tế, được Đại học West of England thông qua.
 • Quy mô tuyển sinh: 40 học viên/ ngành học. Lớp học chỉ được tổ chức khi có ít nhất 10 ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình cho mỗi ngành và được hai trường đối tác xem xét thông qua.
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

 

5. Bằng cấp

Học viên hoàn thành chương trình sẽ được Đại học West of England, Vương quốc Anh cấp bằng cụ thể như sau:

 • Master of Science in Business Management /Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
 • Master of Science in Business with Digital Management /Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Số.
 • Master of Science in Business with Supply Chain Management /Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Chuỗi cung ứng.

 

6. Học phí

Học phí toàn khóa: 233 triệu đồng/khóa (tương đương 9.800 USD). Học phí sẽ được nộp thành 03 đợt. Đợt 1 trước khi bắt đầu Học kỳ thứ 1. Đợt 2 và Đợt 3 trước khi bắt đầu học các kỳ học tiếp theo (thời gian cụ thể được ghi trong Thông báo nộp học phí). Học phí sẽ thay đổi hàng năm nhưng tối đa không quá 10% so với năm trước.

 

7. Thi tuyển và cách thức xét tuyển

Các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào Chương trình sẽ tham gia hai phần đánh giá đầu vào sau:

+ Viết luận: Ứng viên viết bài luận bằng tiếng Anh theo một chủ đề do Chương trình đưa ra về kinh tế xã hội hoặc giải quyết một tình huống thực tế trong tổ chức/doanh nghiệp. Chủ đề/tình huống bài luận được Chương trình cung cấp sau khi hồ sơ tuyển sinh của ứng viên được xét duyệt. Bài luận phải nêu được vấn đề, phân tích đánh giá vấn đề và đưa ra được luận điểm giải quyết vấn đề đó (khoảng 1500 – 2000 từ).

+ Phỏng vấn: Bằng tiếng Anh, nhằm đánh giá động lực tham gia chương trình và năng lực xử lý tình huống trong kinh doanh và quản lý.

Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở 50% điểm phỏng vấn và 50% điểm bài luận. Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 

8. Hồ sơ dự tuyển và lệ phí tuyển sinh

 • 01 bản đăng ký dự tuyển theo mẫu (Ứng viên có thể tải mẫu đăng ký từ website của Viện ĐTQT).
 • 02 bản dịch công chứng bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học.
 • 02 bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
 • 01 bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
 • 01 bản sao công chứng CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu.
 • 02 ảnh cỡ hộ chiếu 3×4.

           Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao học do một trường đại học nước ngoài cấp cần nộp bổ sung giấy xác nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

           Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng.

           Hồ sơ tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại trong mọi trường hợp.

 

9. Học bổng và chương trình trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh

           Dựa vào kết quả tuyển sinh đầu vào, Chương trình sẽ cấp học bổng  cho ứng viên xuất sắc nhập học và tham gia Chương trình.

           Ngoài các học phần chính khóa, học viên sẽ tham gia chương trình trải nghiệm thực tế trong thời gian 02 tuần tại Vương quốc Anh.

           Chương trình trải nghiệm thực tế được tổ chức nhằm giúp cho học viên có cơ hội trải nghiệm và khám phá các mô hình kinh doanh và sản xuất của một số doanh nghiệp tại thành phố Bristol và một số thành phố tại Vương quốc Anh và tham gia một số diễn đàn về quản trị kinh doanh, quản lý số hoặc quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học West of England.

           Trường hợp học viên không thể tham gia chương trình trải nghiệm thực tế tại Anh, học viên có thể đăng ký đi thực tế trong một doanh nghiệp tại Việt Nam để trải nghiệm và khám phá các mô hình kinh doanh và sản xuất của các doanh nghiệp này. Thông tin chi tiết về chương trình trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isme.neu.edu.vn.

 

10. Lịch trình tuyển sinh

TT

Hoạt động

Thời gian

1.      

Hạn nộp hồ sơ

11/8/2023

2.      

Thông báo kết quả xét hồ sơ

21/8/2023

3.      

Phỏng vấn

25/8/2023

4.      

Kiểm tra tiếng Anh đầu vào UWE English Placement Test

26/8/2023

5.      

Khai giảng

9/2023

 

 

11. Liên hệ

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ: Phòng 1409, Tầng 14, Nhà A1, ĐHKTQD – 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hotline: 0968 102106. E-mail: info.imd@isneu.org.

Web: www.isme.neu.edu.vn.

 

Nơi nhận:

– Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký & đóng dấu)

GS.TS Phạm Hồng Chương

 

Tải:

Thông báo Tuyển sinh IMD@NEU 2023

Đơn Đăng ký

  Đăng ký nhận thông tin và tư vấn cá nhân

  Vui lòng để lại thông tin dưới đây hoặc liên hệ
  Hotline: 0968102106 - Email: info.imd@isneu.org

  Ngành mà anh/chị đang quan tâm: