Banner

Các mốc thời gian tuyển sinh Chương trình IBD@NEU – Kỳ mùa Thu 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Hai, 01/04/2024 2:54 Chiều

12/5 và 20/7/2024                  Ngày hội Thông tin Open Day

Kỳ xét tuyển

   29, 30/5/2024                        Thu hồ sơ đợt xét tuyển

   Chiều 3/6/2024                               Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   4-5/6/2024                         Phỏng vấn thí sinh

   8/6/2024                              Công bố kết quả xét tuyển

Nhập học cho thí sinh bảo lưu và xét tuyển:

   19-20/8/2024                          Nhập học đối với thí sinh kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu và thí sinh đợt xét tuyển kỳ Mùa Thu

Kỳ thi tuyển

   12-17/8/2024                         Thu hồ sơ đợt thi tuyển

   23/8/2024                              Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   24/8/2024                              Thi tiếng Anh và Kiến thức tổng hợp

   25-27/8/2024                         Phỏng vấn

   7/9/2024                               Công bố kết quả thi tuyển

   11-13/9/2024                         Sinh viên làm thủ tục nhập học

   23/9/2024                              Bắt đầu học chính thức

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?