Banner

Các mốc thời gian tuyển sinh Chương trình IBD@NEU – Kỳ mùa Thu 2023

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 28/04/2023 5:19 Chiều

NGÀY HỘI THÔNG TIN

–    14/5 và 22/7/2023                 IBD Open Day

XÉT TUYỂN

–    29, 30/5/2023                       Thu hồ sơ đợt xét tuyển

–    2/6/2023                              Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–    3 – 4/6/2023                          Phỏng vấn thí sinh

–    9/6/2023                              Công bố kết quả xét tuyển

THI TUYỂN

–    10, 11, 14, 15/8/2023             Thu hồ sơ đợt thi tuyển

–    22/8/2023                             Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–    Sáng 23/8/2023                    Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–    Chiều 23/8/2023                   Bài kiểm tra tiếng Anh

–    24 – 26/8/2023                     Phỏng vấn thí sinh

–    31/8/2023                             Công bố kết quả thi tuyển

NHẬP HỌC

–    9 – 10/8/2023                       Thí sinh trúng tuyển (kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu & đợt xét tuyển kỳ Mùa Thu) làm thủ tục nhập học

–    11 – 13/9/2023                      Thí sinh trúng tuyển đợt thi tuyển kỳ Mùa Thu làm thủ tục nhập học

–    25/9/2023                             Bắt đầu học chính thức

 

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?