Banner

Triển khai giảng dạy trực tuyến đối với các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế

isme_admin

Thứ Ba, 17/03/2020 5:53 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Triển khai giảng dạy trực tuyến đối với các chương trình đào tạo của

Viện Đào tạo Quốc tế

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Nhà trường chưa thể tổ chức học tập trung theo phương thức truyền thống. Để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế quyết định triển khai giảng dạy trực tuyến, có tương tác giữa giảng viên và sinh viên theo thời gian thực sử dụng các phần mềm chuyên dụng (như Microsoft Teams, Zoom).

Việc giảng dạy trực tuyến được áp dụng cho toàn bộ các học phần trong các chương trình đào tạo ở bậc đại học do Viện Đào tạo Quốc tế quản lý: (i) Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU và (ii) Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh B-BAE. Hoạt động giảng dạy trực tuyến sẽ được triển khai theo đúng thời khoá biểu của Viện. Cụ thể như sau:

  • Thời gian áp dụng: từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo của Nhà trường cho phép sinh viên đi học tập trung trở lại để triển khai lớp học truyền thống.
  • Những sinh viên (và phụ huynh) nếu chưa sẵn sàng và không muốn học theo phương án này, cần làm đơn xin bảo lưu gửi Viện Đào tạo Quốc tế trước ngày 20/3/2020 và sẽ học theo phương thức truyền thống vào kỳ học tiếp theo năm học 2020-2021 dự kiến tổ chức vào tháng 9/2020.
  • Yêu cầu đối với sinh viên:
  • Có máy tính cài đặt phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams và đăng ký vào lớp học theo hướng dẫn với tài khoản được chương trình cung cấp.
  • Tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ theo lịch, thời khoá biểu của Chương trình. Chương trình vẫn áp dụng chính sách điểm danh theo quy định
  • Tuân thủ các quy định về làm bài, nộp bài do giảng viên và chương trình yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu Ban ĐH, VP

VIỆN TRƯỞNG

 (đã ký) 

TS. Đồng Xuân Đảm

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia