Banner

Trả sổ Đoàn cho đoàn viên IBD khóa 8-9-10-11

isme_admin

Thứ Sáu, 13/09/2019 9:30 Sáng

Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch trả sổ Đoàn cho các Đoàn viên như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên IBD khóa 8, khóa 9, khóa 10, khóa 11
  • Thời gian trả sổ: 8h30-12h & 14h-17h các ngày từ 13/9 – 20/9/2019 (không làm thứ 7, chủ nhật)
  • Địa điểm: Phòng 1409, nhà A1, ĐH KTQD, 207 Giải Phóng.

Hết thời gian trên, BCH LCĐ sẽ không lưu giữ sổ cho các Đoàn viên tại văn phòng nữa.

Đề nghị các đồng chí đoàn viên đến nhận đúng thời gian quy định.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia