Banner

Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh Chương trình IBD, khóa 16 năm 2020 (đối với Thí sinh đang học lớp 12)

isme_admin

Thứ Tư, 18/03/2020 5:54 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo Thủ tục bảo lưu dành cho thí sinh đang học lớp 12 đã trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 16, năm 2020:

1. Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020 trong buổi Gặp mặt với Viện Đào tạo Quốc tế, được tổ chức vào 9h00, sáng Chủ nhật 17/05/2020, tại Hội trường lớn, Tòa A2, Trường ĐH KTQD.

Nội dung buổi Gặp mặt gồm có:

– Trao Giấy báo Kết quả tuyển sinh cho thí sinh,

– Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020,

– Báo cáo kết quả tuyển sinh và tư vấn kế hoạch học tập tiếp theo cho các thí sinh.

2. Trường hợp thí sinh không thể tham gia buổi Gặp mặt, thí sinh nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 1409, tầng 14, nhà A1, từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2020 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020.

Viện Đào tạo Quốc tế cam kết đảm bảo cơ hội được nhập học kỳ Mùa Thu năm 2020 cho các thí sinh thực hiện thủ tục bảo lưu theo đúng thời hạn thông báo.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia