Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU – Khóa 18, Kỳ mùa Thu 2022

isme_admin

Thứ Tư, 18/05/2022 4:18 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:    811 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày   16   tháng  5    năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 18, Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Events Management / BA (Hons) Business & Events Management];
 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];
 1. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. XÉT TUYỂN KẾT HỢP PHỎNG VẤN

Thí sinh có thể tham gia kỳ xét tuyển kết hợp vào Chương trình trong các trường hợp sau:

I.1.1 Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả học tập THPT

Thí sinh đang là học sinh lớp 12 đáp ứng được đồng thời những điều kiện sau:

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5); TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình của ba năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0/10 trở lên (không có môn nào dưới 5,0/10);
 • Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt từ 8,0/10 trở lên;

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển (đợt 1): 26 – 28/05/2022

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 04/06 – 05/06/2022

I.1.2 Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả Thi tốt nghiệp THPT / Bài đánh giá năng lực quốc tế / Thư mời nhập học đại học quốc tế

Thí sinh đáp ứng được một trong ba nhóm điều kiện sau:

Nhóm điều kiện 1

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5) ; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.
 • Tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 (trong đó có môn Toán hoặc Ngữ văn, không tính môn Giáo dục Công dân, môn Tiếng Anh, không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số) đạt 16 điểm trở lên; hoặc Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 100 điểm trở lên, của ĐHQG TP.HCM từ 800 điểm trở lên;

Nhóm điều kiện 2

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5) ; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;
 • Có một trong số các kết quả bài thi đánh giá năng lực quốc tế như sau:
  1. Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc
  2. Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc
 • Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên; hoặc
 1. Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT quốc tế (SAT1) từ mức 1.300 điểm trở lên.

Hội đồng Tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển để công nhận kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế khác.

Nhóm điều kiện 3

 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5); hoặc TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại Việt Nam hoặc các trường đại học uy tín của nước ngoài (Top 800 của Bảng xếp hạng quốc tế năm 2021 như THE; QS; Top 60 các Đại học Vương quốc Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide 2021; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB hoặc EQUIS) và có kết quả học tập “pass” trở lên; hoặc có thư chấp nhận nhập học của một trường Đại học đáp ứng tiêu chí nêu trên (trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển (đợt 2): 27 – 30/07/2022

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 04 – 07/08/2022

I.1.3 Tuyển thẳng đặc cách vào giai đoạn chuyên ngành

Thí sinh được xem xét tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:

(1)  Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc

(2)  Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc

(3)  Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên.

 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 0; TOEFL iBT từ 90 trở lên và không có thành phần dưới 20; TOEFL PBT từ 575 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 5.0; hoặc tương đương;

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển (đợt 2): 27 – 30/07/2022

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 04 – 07/08/2022

1.1.4 Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.2. THI TUYỂN

I.2.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.2.2. Các bài đánh giá

Thí sinh thi tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2022 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt mức từ 24 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, hoặc của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, hoặc tương đương.

 1. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. i kiểm tra tiếng Anh: theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết.
 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (iii) TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 7.0 (không có thành phần nào dưới 6.0) trở lên có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.2.3. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển: 10-20/08/2022

Thời gian thi tuyển và phỏng vấn dự kiến: 27/8-4/9/2022

* Lịch trình thay đổi theo thông báo số 1490/TB-DHKTQD ngày 17/8/2022:

Hạn nộp hồ sơ thi tuyển: 27/09/2022

Thời gian thi tuyển và phỏng vấn dự kiến: 02-04/10/2022 

Xem Thông báo Thay đổi lịch trình tuyển sinh

 

I.2.4. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), và điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp;
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQuG TP.HCM; SAT, chứng chỉ A-Levels, IB, ATAR đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.2.5. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, bao gồm điểm các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

 1. QUY MÔ TUYỂN SINH
 • Tổng chỉ tiêu cho kỳ mùa Thu 2022 cho cả 5 ngành dự kiến tối đa là 500.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang các chương trình khác dựa trên nguyện vọng của thí sinh đã lựa chọn theo thứ tự ưu tiên trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

 

 1. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2022 (dự kiến)

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

– 22/05 và 24/07/2022              Ngày hội Thông tin Open Day

 

Kỳ xét tuyển đợt 1 (trước khi thi Tốt nghiệp THPTQG 2022):

– 26/05 – 28/05/2022:               Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1

– 04/06 – 05/06/2022:                Phỏng vấn thí sinh

– 14/06/2022:                           Công bố kết quả xét tuyển đợt 1

Kỳ xét tuyển đợt 2 (sau khi thi Tốt nghiệp THPTQG 2022):

– 27 – 30/07/2022:                    Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2

– 04 – 07/08/2022:                    Phỏng vấn thí sinh

– 12/08/2022:                           Công bố kết quả xét tuyển đợt 2

Nhập học cho thí sinh bảo lưu và xét tuyển đợt 1, 2:

– 09 – 10/08/2022:                   Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu

– 18 – 19/08/2022:                   Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển sớm kỳ Mùa Thu

Kỳ thi tuyển:

– 10 – 20/08/2022:                       Thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển kỳ mùa Thu 2022

– 25/08/2022:                           Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–  Sáng thứ bảy 27/08/2022:      Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–  Chiều thứ bảy 27/08/2022:    Bài kiểm tra tiếng Anh

–  Ngày 27/08 – 31/08/2022:     Phỏng vấn thí sinh

–  Ngày 12/09/2022:                 Công bố kết quả tuyển sinh

* Lịch trình thay đổi theo thông báo số 1490/TB-DHKTQD ngày 17/8/2022:

 • 27/9/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ thi tuyển
 • 30/09/2022: Công bố danh sách thí sinh dự tuyển
 • 02/10/2022: Thi Kiến thức tổng hợp và Tiếng Anh
 • 03 – 04/10/2022: Phỏng vấn
 • 10/10/2022: Công bố kết quả tuyển sinh
 • 11-13/10/2022: Nhập học
 • 17/10/2022: Bắt đầu học chính thức

Xem Thông báo Thay đổi lịch trình tuyển sinh

 

Nhập học với thí sinh trúng tuyển

– Ngày 14 – 16/09/2022:           Sinh viên làm thủ tục nhập học

– 26/9/2022:                             Bắt đầu học chính thức

IV.2.  Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng của Chương trình:

 • Thí sinh nộp Phiếu quà tặng cùng với Hồ sơ dự tuyển đầy đủ chậm nhất là ngày 18/08/2022. Phiếu quà tặng hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Viện ĐTQT;
 • Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng tối đa 01 (một) phiếu trong một kỳ tuyển sinh.

IV.3.  Tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ

          Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ tuyển sinh tại Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, vào các ngày trong tuần từ 16/05/2022 đến 20/08/2022 (trong giờ hành chính).

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. (Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.)

IV.4. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1

          Hoặc Phòng Tư vấn tuyển sinh Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 | 

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Phạm Hồng Chương

(đã ký và đóng dấu)

TẢI HỒ SƠ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số ..811/TB-ĐHKTQD
ký ngày 
16 tháng 5 năm 2022)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngành Kinh doanh & Marketing, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4  Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5, hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:
 • Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England, Vương quốc Anh;
 • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

2. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4  Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh; và nhận bằng Cử nhân của UWE.

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

1. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

Chú ý: Với điều kiện đảm bảo quy mô tối thiểu để mở lớp theo quy định của Chương trình, thời gian bắt đầu học các chuyên ngành như sau:

(1) Ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kinh doanh & Quản trị Sự kiện giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

(2) Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 1 hàng năm.

(3) Ngành Kinh doanh & Marketing giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) bắt đầu vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm.

(4) Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên được xem xét vào thẳng giai đoạn chuyên ngành từ năm thứ 2, đồng thời hoàn thành các môn cơ sở bắt buộc.

2. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân):

 • Ngành Quản trị Kinh doanh: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England.
 • Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam
 • Học phí cho 4 năm học tại Việt Nam (đối với tất cả các ngành) là 395.000.000 VNĐ
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc 6.5 (không có kỹ năng nào thấp hơn 5.5) sẽ được có cơ hội vào học thẳng học kỳ II của năm thứ nhất.
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 811/TB-ĐHKTQD
ký ngày  
16 tháng  5 năm 2022)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, SAT, A-LEVELS, IB VÀ ATAR

 

Quy đổi điểm IELTS quốc tế

STT

Điểm IELTS

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

0,5

2

7.0

1,0

3

7.5

1,5

4

8.0

2,0

5

8.5

2,5

6

9.0

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB, ATAR
SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

 

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

 

 

Dùng kết quả SAT1

2

A-Level

 

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

3

IB

 

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

4

ATAR

 

 

Dùng “University aggregate”

                                                                                                   

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số    811 /TB-ĐHKTQD
ký ngày  
16  tháng 5  năm 2022) 

3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đợt 1 bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đợt 2 bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.3 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.4 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793  National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại 1 trường đại học uy tín của nước ngoài hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

 

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia