Banner

Thông báo nộp hồ sơ Xét tuyển kết hợp và Xét tuyển thẳng vào ĐH Kinh tế Quốc dân 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 21/06/2024 11:18 Sáng

💥Chỉ còn 4 ngày nữa cổng đăng kí xét tuyển sẽ chính thức đóng lại. Các sĩ tử 2k6 chưa nộp hồ sơ hãy nhanh tay vào website https://xtkh.neu.edu.vn/ để hoàn thành nốt thủ tục đăng kí ngay nhé 🫶🏻
📍Cổng đăng ký https://xtkh.neu.edu.vn/ sẽ chính thức đóng vào:
✨ 17h ngày 25/06/2024 (đối với xét tuyển kết hợp)
✨ 17h ngày 30/06/2024 (đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học)
📍Thời gian công bố kết quả xét tuyển:
✨ Trước 17h ngày 10/07/2024 ( đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học)
✨ Trước 17h ngày 10/07/2024 ( đối với xét tuyển kết hợp nhóm 1, 2)
✨ Trước 17h ngày 23/07/2024 ( đối với xét tuyển kết hợp nhóm 3)
 
 
 
————————————————————
‼️ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐮̛̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 & 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐁-𝐁𝐀𝐄
💙 MÃ TUYỂN SINH: EP01
🧡 MÃ NGÀNH: 52340101
☎ Hotline: 0942 11 5050
🏢 Tư vấn trực tiếp: Viện Đào tạo Quốc tế
Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội
🌎 Website: isme.neu.edu.vn

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia