Banner

Thông báo mua bảo hiểm y tế (bắt buộc) và bảo hiểm thân thể (tự nguyện) đối với sinh viên khóa 19 Mùa thu, Chương trình IBD

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 08/09/2023 10:24 Sáng

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

________________

Số: 161 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 6  tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc mua bảo hiểm y tế (bắt buộc) và bảo hiểm thân thể (tự nguyện) đối với

sinh viên trúng tuyển nhập học K19 Mùa thu, Chương trình Cử nhân quốc tế

____________________________

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đối với sinh viên các khóa trong toàn trường, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên trúng tuyển và nhập học K19 Mùa thu, Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc mua bảo hiểm y tế  bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện như sau:

1. Đối tượng:

 • Sinh viên trúng tuyển và nhập học K19 Mùa thu, Chương trình Cử nhân Quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

2. Mức nộp:

 • Bảo hiểm y tế bắt buộc: Thời hạn tham gia BHYT 15 tháng, từ 01/10/2023 đến 31/12/2024, số tiền phải đóng là 850.500 đ/ 15 tháng.
 • Bảo hiểm thân thể tự nguyện: 200.000 đ/ 4 năm.

 

3. Cách thức đăng ký:

 • Bước 1:

Sinh viên đăng ký điền thông tin vào link (Sinh viên cần kê khai đủ các thông tin)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNtWCFixStxCPdsQTuCMAvNhghurjJvfgZUUCOIZBbdcAMZg/viewform

 • Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, sinh viên nộp tiền tham gia BH để hoàn thành việc đăng ký BH năm 2024 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Trường.

Thông tin chuyển khoản như sau:

 • ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân.
 • Số TK: 999926666899 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Hà Nội.
 • Nội dung: Mã số sinh viên – Họ và tên sinh viên – Khóa – Chương trình Cử nhân quốc tế nộp tiền bảo hiểm.

 

4. Thời hạn:

Thời hạn đăng ký và nộp phí bảo hiểm trước 10h30 ngày 14/9/2023. Đối với những sinh viên không hoàn thành đủ và đúng các bước theo thông báo phía trên Trường sẽ không làm thủ tục mua bảo hiểm cho sinh viên.

 

Nơi nhận:

–        Sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế

–        Lưu VP, BĐH

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   (đã ký và đóng dấu)

  ThS Trịnh Thị Thu Giang

 

Tải Thông báo tại đây

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia