Banner

Thông báo lịch học Phương pháp học tập và đăng ký học lại (Lớp kỳ 1 2020-2021)

isme_admin

Thứ Tư, 30/09/2020 5:27 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo Danh sách và thời khóa biểu các lớp môn Phương pháp học tập (Study Skills)

Lớp học và phòng học: xem tại đây Danh sách lớp học

– Danh sách lớp:

 • SS1: 16A1+16A2 (bắt đầu học chiều thứ 7, 10/10)
 • SS2: 16A3+16A4 (bắt đầu học chiều thứ 4, 7/10)
 • SS3: 16A5+16A6 (bắt đầu học sáng thứ 4, 7/10)
 • SS4: 16A7+16A8 (bắt đầu học sáng thứ 7, 10/10)
 • SS5: 16S4+16S5-writing 8 (bắt đầu học chiều thứ 3, 6/10)
 • SS6: 16S6+16S5-writing 9 (bắt đầu học chiều thứ 2, 12/10)
 • SS7: 16S7 (bắt đầu học sáng thứ 6, 9/10)

– Nội dung học gồm 2 phần: Phương pháp nghiên cứu và Kỹ năng mềm.

– Đối với sinh viên chưa hoàn thành môn học có thể đăng ký theo hướng dẫn dưới đây

– Thời gian đăng ký: hạn cuối 16h ngày 06/10/2020

– Hình thức: Sinh viên có nhu cầu vui lòng liên hệ Điều phối môn học

 • B1: gửi email kiểm tra tình trạng trống của lớp tới trinh.vananh@isneu.org
 • B2: hoàn thành học phí học lại VND 2,100,000 tại phòng 1410, nhà A1 sau khi được xác nhận chỗ trống
 • Sinh viên 16MT vào thẳng chuyên ngành nếu đăng ký học không phải đóng phí VND 2,100,000
 
Mọi thông tin liên hệ:Trịnh Vân Anh; trinh.vananh@isneu.org, 305, nhà A1.

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia