Banner

Thông báo hoạt động Dã ngoại Cool Summer 2021

isme_admin

Thứ Tư, 14/04/2021 5:06 Chiều

Bên cạnh việc học tập trên lớp, các hoạt động ngoại khóa là một nội dung đào tạo quan trọng trong Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU và Chương trình CN Khởi nghiệp & Phát triển Kinh doanh BBAE@NEU nhằm đào tạo cho sinh viên khả năng thích ứng cao với sự thay đổi, kỹ năng mềm thành thục, luôn sẵn sàng sáng tạo và đổi mới trên nền tảng và giá trị văn hóa vững chắc.

Với định hướng đó, tháng 4/2021, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức hoạt động ngoại khóa “Dã ngoại Cool Summer”. Đây là hoạt động nhằm:

  • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng sống phù hợp trong những hoàn cảnh đa dạng,
  • Học hỏi và nâng cao khả năng quan sát và cách suy nghĩ của nhà quản lý.

 

Thời gian: Ngày 24 – 25/04/2021

Địa điểm: Khu du lịch sinh thái An Lạc Resort, Hòa Bình

Cách thức tổ chức: Hoạt động “Cool Summer 2021” huy động sự tham gia tối đa của sinh viên ISME trong nhiều nội dung từ lên ý tưởng, triển khai tổ chức và tham gia hoạt động.  

Đối tượng tham giaSinh viên IBD và BBAE đang theo học tại chương trình.

Đăng ký đơn online: https://bitly.com.vn/k8kiif

Nộp phí tham gia: Thứ 2, ngày 19/04/2021 tại phòng 1410, A1

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia