Banner

Thông báo gia hạn tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022, ngành Digital Marketing

isme_admin

Thứ Tư, 26/10/2022 3:58 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:     2023  / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022, ngành Digital Marketing

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 18, Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), cho ngành đào tạo Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing], hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế quốc dân và ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

 1. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. Điều kiện tham gia

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên

– Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5) hoặc tương đương theo quy định.

I.2. Đánh giá xét tuyển

– Thí sinh được xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp

– Nội dung phỏng vấn: về kiến thức, kỹ năng và thái độ; về đời sống kinh tế xã hội có tính thời sự, thể hiện sự hiểu biết chung của thí sinh; ngôn ngữ phỏng vấn bằng Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh

I.3. Điều kiện xét tuyển đặc biệt

Thí sinh đã trúng tuyển chính thức vào trường Đại học Kinh tế quốc dân hoặc Chương trình Cử nhân Quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân IBD@NEU được tiếp nhận trực tiếp vào Chương trình.

 1. QUY MÔ TUYỂN SINH
 • Tổng chỉ tiêu cho kỳ mùa Thu 2022 dự kiến là 50.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang các chương trình khác dựa trên nguyện vọng của thí sinh đã lựa chọn theo thứ tự ưu tiên trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

III.1. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo 3,5 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dành cho sinh viên có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc tương đương:

 • Giai đoạn cơ sở (6 tháng): Sinh viên học và hoàn thành 6 môn cơ sở do Trường ĐH Kinh tế quốc dân đảm nhiệm.
 • Trong 03 năm chuyên ngành: đào tạo theo chương trình của ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh; và nhận bằng Cử nhân của LBU.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ hai chuyên ngành, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh.

Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, sinh viên cần học bổ sung tiếng Anh trước khi học giai đoạn chuyên ngành và phải hoàn thành điều kiện tiếng Anh trong vòng tối đa 12 tháng kể từ khi trúng tuyển.

Lưu ý: Học phí và thời gian học bổ sung tiếng Anh nằm ngoài học phí và thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

III.2. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

III.3. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân): sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Digital Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Digital Marketing] của ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

III.4. Học phí

Học phí toàn khóa học 3,5 năm tại Việt Nam: 395.000.000 VND

 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 1. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2022 (dự kiến)

IV.1. Thời hạn nhận hồ sơ tuyển sinh: 30/10/2022

IV.2.   Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

IV.3.   Tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ

            Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ tuyển sinh trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần.

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2022 (nếu có);
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2022 (nếu có);
 • 02 ảnh 3x4cm.

IV.4. Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng Tư vấn tuyển sinh Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 | 

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

Khoa Marketing, http://khoamarketing.neu.edu.vn/

Hotline: 0936467027, 0989143268 và 0913229867

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

GS.TS Phạm Hồng Chương

 Tải Thông báo tại đây

 

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia