Banner

Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển vào Chương trình IBD@NEU khóa 18 kỳ mùa Xuân 2022

isme_admin

Thứ Tư, 09/03/2022 5:49 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 18, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Xuân 2022 như sau:

– Bài thi tiếng Anh: 8:15, sáng Chủ nhật, 13/3/2022

– Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 14:15, chiều Chủ nhật, 13/3/2022

– Phỏng vấn: 12/3/2022, 14-15/3/2022

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt. Không được đổi thời gian phỏng vấn.

Thí sinh cần có mặt trước giờ thi 15 phút.

Xem Danh sách thi tại đây (Ấn vào dòng sau để xem): Danh sách Thí sinh dự thi

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0942 11 5050. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại Sơ đồ NEU

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia