Banner

Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, khoá 18 kỳ Thu 2022 – Xét tuyển đợt 1

isme_admin

Thứ Năm, 02/06/2022 4:13 Chiều

Viện ĐTQT xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 18, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Thu 2022 – Xét tuyển Đợt 1 như sau:

 

  • Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp
  • Thời gian: Thứ 7, ngày 4/6/2022
  • Địa điểm: Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ( Xem ngay: Sơ đồ NEU)
  • Lưu ý: Thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút và cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân/ CCCD để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

 

Viện ĐTQT sẽ sử dụng email mà thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ để mời thí sinh tham gia phỏng vấn. Thí sinh có thể xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, không được đổi thời gian phỏng vấn. 

Xem Danh sách thi tại đây (Ấn vào dòng sau để xem): DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN ĐỢT 1 – Kỳ Thu 2022

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0942 11 5050. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia