Banner

Thông báo đăng ký học bổng trong năm học 2019-2020

isme_admin

Thứ Năm, 20/08/2020 5:20 Chiều

Hàng năm, chương trình IBD@NEU xét trao học bổng Khuyến khích học tập, Khuyến khích tham gia hoạt động và Sinh viên tiêu biểu của năm cho những sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa tốt. Giá trị của học bổng từ 2-15 triệu đồng.

Các tiêu chí để xét học bổng như sau:

Trong năm học 2019-2020:

  • Sinh viên không bị kỷ luật, cảnh cáo và không vi phạm quy định của chương trình IBD@NEU
  • Sinh viên không phải học lại
  • Sinh viên không nghỉ quá số giờ học theo quy định (nghỉ quá 30%)
  • Đối với học bổng Khuyến khích học tập: Sinh viên có kết quả học tập tốt, nằm trong top 20% tính theo kết quả trung bình các môn học. Sinh viên không trong danh sách nhận học bổng Thủ khoa đầu vào.
  • Đối với học bổng Khuyến khích tham gia hoạt động: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của chương trình IBD@NEU trong nhiều vai trò khác nhau, thể hiện được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, và có đóng góp hiệu quả cho hoạt động tham gia.

 

Sinh viên các khóa 13, 14, 15 có nguyện vọng được xét học bổng năm học 2019-2020 cần gửi đơn đăng ký học bổng (bản in: Đơn đăng ký) tới cô Lê Thùy Linh, P.305, Tầng 3, Nhà A1, ĐHKTQD. Hạn chót gửi đơn: 09h00 ngày 26/10/2020.

Học bổng năm học 2019-2020 sẽ được trao vào Ngày hội phụ huynh 01/11/2020.

 

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia