Banner

Thông báo đăng ký học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên BBAE@NEU

Lê Diệu Linh

Thứ Ba, 22/08/2023 11:10 Sáng

Hàng năm, chương trình BBAE@NEU xét trao học bổng Khuyến khích tham gia hoạt động cho những sinh viên có thành tích tham gia hoạt động ngoại khóa tốt. 

Các tiêu chí để xét học bổng như sau:

Trong năm học 2022-2023:

  • Sinh viên không bị kỷ luật, cảnh cáo và không vi phạm quy định của chương trình BBAE@NEU
  • Sinh viên không phải học lại
  • Sinh viên không nghỉ quá số giờ học theo quy định 
  • Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của chương trình BBAE@NEU trong nhiều vai trò khác nhau, thể hiện được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, và có đóng góp hiệu quả cho hoạt động tham gia.

Đối tượng: Sinh viên khóa 62, 63, 64 (NEU) đang theo học trong chương trình BBAE@NEU

Sinh viên có nguyện vọng được xét học bổng cần điền thông tin vào link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePC9sscHfy0tcKaZjw_4s0952zq0pRjTFhsTdWfwsYRd_qXw/viewform

Hạn chót điền thông tin: 10h00, 25/8/2023

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia