Banner

Thông báo Chương trình B-BAE Start-up Week 2023 dành cho sinh viên B-BAE K65

Đinh Quỳnh Mai

Thứ Ba, 05/09/2023 4:16 Chiều

B-BAE Start-up Week là hoạt động định hướng đầu khóa, bắt buộc dành cho tân sinh viên của chương trình Cử nhân khởi nghiệp và phát triển kinh doanh – BBAE K65. Mục tiêu của hoạt động nhằm giúp cho tân sinh viên:

  • Làm quen với môi trường học tập mới
  • Xây dựng tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết
  • Được khơi dậy cảm hứng sáng tạo và đổi mới, hun đúc tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp

Năm 2023, BBAE Start-up week được tổ chức trong vòng 1 tuần với một chuỗi các hoạt động đội nhóm, dự án khởi nghiệp, nói chuyện với doanh nhân và trải nghiệm thực tế về khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. 

Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 09/09 – 18/09/2023

 

Thông tin liên hệ về BBAE Start-up Week:

ThS. Đinh Quỳnh Mai. Email: dinh.mai@isneu.org. Mobile: 0916682389.

 

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia