Banner

Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 16 mùa Thu – Chương trình Cử nhân Quốc tế (tiếng Anh cấp độ 1, cấp độ 2, và cấp độ 4)

isme_admin

Thứ Sáu, 02/10/2020 8:56 Chiều

Lưu ý:

-Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 1 và 2 bắt đầu đi học từ thứ 3, ngày 6/10/2020. Sinh viên nghỉ học ngày thứ 2 (nghỉ do tổ chức Lễ khai giảng), sinh viên sẽ học bù vào thứ 7, ngày 10/10/2020.

-Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 bắt đầu đi học từ chiều thứ 2, ngày 5/10/2020. Sinh viên nghỉ học sáng thứ 2 (nghỉ do tổ chức Lễ khai giảng), sinh viên sẽ học bù vào thứ 7, ngày 10/10/2020.

1.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 1 (sinh viên dự bị – 16B1): Nhấn vào đây

Danh sách lớp học ngữ âm dành cho sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 1: Nhấn vào đây

Lưu ý: Lịch học lớp ngữ âm bắt đầu từ thứ 2, 5/10/2020 theo thời khóa biểu.

2.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 2 (lớp 16A1 – 16A8): Nhấn vào đây

3.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 (lớp 16S4– 16S6): Nhấn vào đây

Lưu ý: Ngoài lịch học các kỹ năng theo thời khóa biểu đã thông báo ở trên, sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 sẽ học kỹ năng viết tại TT IBEST (Số 5/231 Chùa Bộc). Lịch học lớp kỹ năng viết tại TT IBEST sẽ được thông báo vào thứ 7, 3/10/2020.

4.Thời khóa biểu các môn học cơ sở: Lịch học các môn học cơ sở sẽ được thông báo cụ thể theo từng môn học trước khi lớp học bắt đầu.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia