Banner

Thời gian nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2020-2021 của các chương trình đào tạo bậc đại học

isme_admin

Thứ Tư, 08/07/2020 8:23 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo một số mốc thời gian quan trọng của chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU và chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh (B-BAE), bao gồm thời gian nghỉ hè và kế hoạch triển khai năm học mới 2020 – 2021. Nội dung cụ thể cho các chương trình như sau:

 

1.     Chương trình Năm 1 (Tiếng Anh + môn cơ sở)

 

Khóa 15 Mùa thu – Cấp độ 4

·       Thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 4: 04/07/2020

·       Thi kết thúc tiếng Anh cấp độ 4 (lần 1): 08/08/2020

·       Sinh viên trúng tuyển và nhập học từ khóa 15 Mùa thu trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu, có nguyện vọng tham gia thi lại tiếng Anh cấp độ 4 cùng khóa 15 Mùa thu, sinh viên cần đăng ký và nộp phí thi lại trước 16h00 thứ 6, ngày 31/7/2020.

·       Sinh viên khóa 15 Mùa thu đăng ký và nộp phí thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 8h30 đến 16g00 ngày 19/8/2020.

·       Thi lại tiếng Anh cấp độ 4: dự kiến ngày 21-24/8/2020.

·       Sinh viên nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) chậm nhất là 16g00 ngày 24/8/2020Sinh viên không hoàn thành việc nộp bản sao công chứng Bằng TN THPT sẽ không được xét hoàn thành Năm 1 để chuyển lên
chuyên ngành.

·       Sinh viên sau khi hoàn thành tiếng Anh cấp độ 4 lưu ý theo dõi thông tin về buổi
tập huấn, giới thiệu về chương trình chuyên ngành, và lịch trình học tập cụ thể trong
mục 2 (đối với sinh viên đăng ký học ngành NHTC) và mục 3 (đối với sinh viên đăng ký học các ngành còn lại) trong thông báo này. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo
trên Website của Viện trước khi mỗi sự kiện bắt đầu.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học ngành NH&TC lưu ý theo dõi lịch học môn Toán Kinh tế
(dự kiến bắt đầu từ tuần 3/8/2020)

 

Khóa 16 mùa Xuân – Cấp độ 3

·       Thời gian nghỉ hè: 09/08/2020 đến hết ngày 30/08/2020. Học tiếp cấp độ 3 vào 31/8/2020.

·       Thi giữa cấp độ 3: 25/7/2020.

·       Thi cuối cấp độ 3: Dự kiến 26/9/2020.

 

Khóa 16 mùa Xuân – Cấp độ 4

·       Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 4: Dự kiến 5/10/2020.

·       Kết thúc tiếng Anh cấp độ 4: 2/1/2021.

Khóa 16 Mùa thu – cấp độ 2

·       Tuần lễ định hướng: 28/9/2020 – 4/10/2020.

·       Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 2: 5/10/2020.

·       Kết thúc tiếng Anh cấp độ 2: 12/12/2020.

Khóa 16 Mùa thu – cấp độ 3

·       Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 3: 21/12/2020.

·       Kết thúc tiếng Anh cấp độ 3: 27/3/2021.

Các môn cơ sở:

·       Kinh tế học cơ bản:

+ Thi lần 1: 9-10/8/2020

+ Thi lần 2: 21-25/8/2020 (dự kiến)

·       Toán kinh tế* (dành cho sinh viên ngành NH&TC): 3/9 – 25/9/2020

 

2.     Chương trình BTEC-HND

 

Thời gian kết thúc Kỳ 2 (năm học 2019–2020)

12/06/2020

Lịch đánh giá cuối học kỳ 2

14/06/2020 – 17/07/2020

Thời gian nghỉ hè

18/07 – 06/09/2020

Lịch rà soát kết quả học tập 15 môn cho sinh viên 
kỳ cuối BTEC, chuẩn bị lên chương trình top-up năm cuối tại Việt Nam (BABM, BA-IBM, BA-B&M)

06/08/2020 (dự kiến)

Thời gian đăng ký môn học cho Kỳ 1 (năm học 2020-2021)

25 – 27/08/2020 (dự kiến)

Tập huấn cho SV chuyên ngành:

+ Khóa 15 Mùa Xuân (*)

+ Khóa 15 Mùa Thu (**)

 

19/08/2020

04/09/2020

Học kỳ 1 (năm học 2020 – 2021)

07/09/2020 – 05/12/2020

Lịch đánh giá cuối học kỳ 1

07/12/2020 – 02/01/2021

Học kỳ 2 (năm học 2020-2021) (dự kiến)

25/01/2021 – 08/05/2021

Lịch nghỉ Tết (dự kiến)

7/2/2021 – 21/2/2021

Lịch đánh giá cuối học kỳ 2

10/05/2021 – 30/06/2021

Đối với khóa 15 Mùa Xuân: Viện ĐTQT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn lựa chọn, đăng ký môn học và chuyên ngành vào ngày 19/08/2020. Sinh viên cần tự kiểm tra lại tài khoản Unisoft của mình để đăng ký môn học được đúng nguyện vọng.

** Đối với khóa 15 Mùa Thu: sinh viên hoàn thành Level 4 hoặc vượt cấp lên chuyên ngành BTEC HND không cần đăng ký môn học cho kỳ mới. Các môn học của sinh viên trong kỳ chuyên ngành đầu tiên sẽ do Chương trình quyết định dựa vào kết quả hoàn thành các môn Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học. SV không hoàn thành các môn học trên chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở năm đầu tiên của chương trình BTEC HND.

3.     Chương trình NH&TC (BABF)

 

Thời gian nghỉ hè

22/6 – 5/9/2020

Thời gian thi lại/nộp lại bài cả 3 khóa 12, 13, 14

17/8 – 29/8/2020

Lễ Tốt nghiệp khóa 12 – BABF (dự kiến)

10/11/2020

Tập huấn lên chuyên ngành dành cho khóa 15 MT

05/10 – 12/10/2020

Tập huấn đầu năm học cho khóa 13, 14

05/10 – 12/10/2020

Học kỳ I

12/10/2020 – 31/12/2020

Thi học kỳ I (dự kiến)

11/1/2021 – 22/1/2021

Học kỳ II

25/01/2021 – 29/4/2021

Lịch nghỉ Tết (dự kiến)

8/2/2021 – 21/2/2021

Thi học kỳ II (dự kiến)

4/5/2021 – 21/5/2021

Kết thúc năm học

5/6/2021

 

4.     Chương trình năm cuối BA Business Management (BABM)

 

Khóa 12 MT

Thông báo kết quả thi đợt tháng 7 (sinh viên xem trên hệ thống JIRA của ĐHTH Sunderland)

Tháng 8/2019 (dự kiến)

Lễ Tốt nghiệp Khóa 12 Mùa thu

Tháng 11/2020 (dự kiến)

Khóa 13 MT

Tập huấn cho SV mới lên BABM (***)

14/09/2020

Học kỳ I

21/09/2020-18/12/2020

Lịch đánh giá kỳ I

Tháng 1/2021

Học kỳ II

22/02/2021 – 14/5/2021

Lịch đánh giá kỳ II

Tháng 7/2021

(***) Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình BTEC HND (Khóa 13 Mùa Thu), Viện ĐTQT sẽ tổ chức một buổi rà soát kết quả 15 môn học BTEC HND cho các sinh viên dự kiến vào ngày 10/8/2020.

5.     Chương trình năm cuối BA International Business Management (BA IBM)

Thời gian nghỉ hè

22/6 – 5/9/2020

Thời gian thi lại/nộp lại bài khóa 12

17/8 – 29/8/2020

Lễ Tốt nghiệp khóa 12- BAIBM (dự kiến)

10/11/2020

Thời gian chốt đơn đăng ký chương trình BA-IBM

19/6/2020

Thời gian gửi đơn đăng ký sang trường UWE

03/7/2020

Tập huấn đầu năm học cho sinh viên khóa 13 MT

05/10 – 12/10/2020

Học kỳ 1 

12/10/2020 – 31/12/2020

Lịch thi học kỳ I (dự kiến)

11/1/2021 – 22/1/2021

Học kỳ II

25/01/2021 – 29/4/2021

Lịch nghỉ Tết (dự kiến)

8/2/2021 – 21/2/2021

Thi học kỳ II (dự kiến)

4/5/2021 – 21/5/2021

Kết thúc năm học

5/6/2021

6.     Chương trình năm cuối BA Business & Marketing

Thời gian nghỉ hè

13/7 – 13/9/2020

Thời gian thi lại/nộp lại bài khóa 13 MX

24/7 – 31/7/2020

Lễ Tốt nghiệp khóa 13 MX – BAB&M (dự kiến)

 Tháng 6/2021

Thời gian chốt đơn đăng ký chương trình BAB&M (khóa 13 MT)

19/6/2020

Thời gian gửi đơn đăng ký sang trường CU

 

03/7/2020

Tập huấn đầu năm học cho sinh viên khóa 13 MT

14/9 – 18/9/2020

Học kỳ Thu tháng 9/2020

21/9/2020 – 04/12/2020

Lịch đánh giá cuối kỳ Thu tháng 9/2020 (dự kiến)

07/12/2020- 18/12/2020

Học kỳ Xuân tháng 1/2021

18/1/2021 – 16/4/2021

Lịch nghỉ Tết (dự kiến)

8/2/2021 – 21/2/2021

Lịch đánh giá cuối kỳ Xuân tháng 1/2021 (dự kiến)

19/4/2021 – 30/4/2021

Kết thúc năm học

30/5/2021

7.     Chương trình B-BAE

Thời gian nghỉ hè

21/6 – 20/7/2020

Học kỳ hè (khóa 1&2)

20/7 – 15/8/2020

Học kỳ I khóa 1&2

30/8 – 27/11/2020

Thi học kỳ I khóa 1&2

7/12 – 19/12/2020

Học kỳ II khóa 1&2

4/1/2021 – 23/4/2021

Thi học kỳ II khóa 1&2

3/5 – 15/5/2021

Học kỳ I khóa 3

17/8/ – 31/12/2020

–       Tập huấn cho khóa 3

17/8 – 21/8/2020

–       Môn tin học

18/8 – 12/9/2020

–       Các môn khác

21/9 – 31/12/2020

Thi học kỳ I khóa 3

4/1/2021 – 16/1/2021

Học kỳ II khóa 3

25/1/2021 – 22/5/2021

Thi học kỳ II khóa 3

31/5/2021 – 12/6/2021

 

                                                                        VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

                                                                        BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia