Banner

Lịch trình học tập dành cho sinh viên khóa 18 mùa Xuân – IBD@NEU (Lớp tiếng Anh cấp độ 2, 4, và vào học giai đoạn chuyên ngành)

isme_admin

Thứ Năm, 02/06/2022 4:28 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch trình học tập dành cho sinh trúng tuyển và nhập học khóa 18 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

–Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp học.

-Sinh viên học trực tuyến có tương tác giữa giảng viên và sinh viên theo thời gian thực sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Microsoft Teams, Google Meet…).

-Sinh viên học trực tuyến cho đến khi có thông báo của Nhà trường cho phép sinh viên đi học tập trung trở lại để triển khai lớp học truyền thống.

-Sinh viên được yêu cầu tuân thủ các quy định về làm bài, nộp bài do giảng viên và chương trình yêu cầu.

-Viện ĐTQT sẽ có thông báo hướng dẫn sinh viên về việc đăng ký mua giáo trình học.

-Trong thời gian sinh viên chờ nhận giáo trình và đăng ký bổ sung giáo trình, để đảm bảo sinh viên có đủ tài liệu học tập trong thời gian học, Viện ĐTQT sẽ cung cấp tài liệu học bản mềm cho sinh viên qua hệ thống của từng lớp học.

1.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 2 (lớp 18S1): Nhấn vào đây

-Trong học kỳ này, sinh viên sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 2 và 2 môn cơ sở (Tin học và Phương pháp học tập).

-Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 2 sẽ bắt đầu học từ thứ 2, ngày 14/2/2022.

Lưu ý: Lịch trình chi tiết và đường link lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp (Thầy Đạt: vu.dat@isneu.org)

2.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4:

-Trong học kỳ này, sinh viên được xét vào học từ lớp cấp độ 4 sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 4 và 3 môn cơ sở (Tin học, Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản).

-Môn Tin học và Phương pháp học tập sẽ bắt đầu vào thứ 2, ngày 14/2/2022.

-Môn Tiếng Anh cấp độ 4 và môn Kinh tế học cơ bản dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9/5/2022.

3.Thời khóa biểu giai đoạn chuyên ngành:

-Sinh viên tham gia buổi tập huấn dành cho giai đoạn chuyên ngành: 9h00 sáng thứ 5, ngày 10/2/2022 qua ứng dụng Microsoft Teams. Sinh viên liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình để có thêm thông tin chi tiết về lịch trình. (Cô Chinh: nguyen.chinh@isneu.org)

-Trong học kỳ này, sinh viên vào học giai đoạn chuyên ngành sẽ học các môn chuyên ngành và 3 môn cơ sở (Tin học, Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản). Môn Tin học và Phương pháp học tập sẽ bắt đầu vào thứ 2, ngày 14/2/2022. Môn Kinh tế học cơ bản dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9/5/2022. Sinh viên liên hệ với cán bộ điều phối môn học để có thông tin chi tiết về lớp học.

4.Thông tin liên quan đến các môn cơ sở:

-Lịch trình chi tiết và đường link lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp.

-Sinh viên liên hệ với cán bộ điều phối môn học để có thông tin chi tiết về lớp học.

Điều phối môn PPHT: Thầy Vũ Hải Đạt:vu.dat@isneu.org

Điều phối môn Tin học và Kinh tế học cơ bản: Cô Đỗ Thị Trang:do.trang@isneu.org

Trân trọng,

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia