Banner

Kết quả tuyển sinh Thi tuyển Đợt 1 Kỳ mùa thu 2020

isme_admin

Thứ Sáu, 12/06/2020 2:43 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

——————–

Số: 38 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

                                       

                                                        Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục nhập học và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 16 Thi tuyển đợt 1, Kỳ mùa thu năm 2020

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số722/TB-ĐHKTQD ngày 15/5/2020 và Thông báo số 151/TB-ĐHKTQD ngày 12/06/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 16, Thi tuyển Đợt 1, Kỳ mùa thu năm 2020, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điều kiện trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 16,Thi tuyển Đợt 1, Kỳ mùa thu năm 2020 như sau:

Thi tuyển:

 • Điểm sàn môn Kiến thức Tổng hợp: 15 điểm
 • Điểm sàn Phỏng vấn: 12 điểm
 • Điểm sàn môn Tiếng Anh: 50 điểm
 • Điểm sàn Tổng điểm xét tuyển: 60 điểm

 

Xét tuyển:

 • Điểm sàn Phỏng vấn: 12 điểm

________________________

Nhấn vào các file sau để tải tài liệu về:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh: (i) Đối tượng xét tuyển: xem tại đây; (ii) Đối tượng thi tuyển: xem tại đây.

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh: (i) Đối tượng xét tuyển: xem tại đây; (ii) Đối tượng thi tuyển: xem tại đây.

Kết quả thi Kiến thức tổng hợp: xem tại đây.

 1. THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT

– Nhận Giấy báo nhập học: trong hai ngày 18/06 và 19/06/2020 tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 1409, tầng 14, nhà A1, Trường Đại học KTQD).

– Làm thủ tục nhập học và nộp học phí: 13/08 – 14/08/2020.

II. THỦ TỤC BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐANG HỌC LỚP 12

 1. Nhận Giấy báo kết quả và thủ tục bảo lưu

Thí sinh nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 1409, tầng 14, nhà A1, trong hai ngày 18/06 và 19/06/2020 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020.

 1. Kế hoạch nhập học

– Thí sinh bảo lưu kết quả tuyển sinh Kỳ mùa thu năm 2020 cần nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời trước ngày 31/8/2020 để được nhập học chính thức vào Kỳ mùa thu, tháng 9/2020.

– Làm thủ tục nhập học và nộp học phí: 31/08 – 04/09/2020.

III. HỌC BỔNG

Các thí sinh trúng tuyển Kỳ mùa thu 2020 sẽ được xét học bổng trong cùng một đợt. Mức điểm xét học bổng sẽ được công bố sau khi kết thúc Thi tuyển Đợt 2 kỳ Tuyển sinh mùa Thu năm 2020.

Các thí sinh có kết quả tuyển sinh cao trong Thi tuyển Đợt 1, Kỳ mùa thu 2020 đạt điều kiện được xét học bổng sẽ được Viện Đào tạo Quốc tế gửi thông báo qua email sau, dự kiến vào ngày 21/09/2020.

 

  Nơi nhận:

  Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Đồng Xuân Đảm

 

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 1409, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: 0912 099 706; hoặc (024) 36280280, máy lẻ: 6451.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia