Banner

Kết quả tuyển sinh Khóa 18 Chương trình IBD@NEU, Đợt 2- Kỳ mùa xuân 2022

isme_admin

Thứ Hai, 21/03/2022 5:41 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

——————–

Số:          /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                       

                                                        Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục nhập học và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 18 kỳ mùa xuân năm 2022

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 2087/TB-ĐHKTQD ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 18, Kỳ mùa xuân năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điều kiện trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 18, Kỳ mùa xuân năm 2022 như sau:

  • Điểm sàn môn Kiến thức Tổng hợp: 15 điểm
  • Điểm sàn Phỏng vấn: 12 điểm
  • Điểm sàn môn Tiếng Anh: 50 điểm
  • Điểm sàn Tổng điểm xét tuyển: 62 điểm

________________________

Nhấn vào các file sau để tải tài liệu về:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh  (nhấn vào đây để tải về).

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh Đối tượng 3 (nhấn vào đây để tải về)

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh Đối tượng 1 (nhấn vào đây để tải về)

Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả tuyển sinh, làm theo hướng dẫn tại đây.

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC KỲ MÙA XUÂN 2022 (ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và nhập học kỳ mùa xuân 2022: 

– Nhận Giấy báo nhập học: 8g30-17g00 ngày 23/03/2022 tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 1409, tầng 14, nhà A1, Trường Đại học KTQD).

– Làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) : 23/3/2022. Thí sinh cần nộp phí giáo trình năm học thứ nhất (tiếng Anh cấp độ 2, 3, và 4): 3.210.000 VNĐ khi đến nhập học theo hướng dẫn tại đây.

– Bắt đầu học kỳ: ngày 28/3/2022. Thông tin chi tiết về lịch học và phân lớp sẽ được đăng tải trên website của Viện ĐTQT.

II. THỦ TỤC BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC (ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐANG HỌC LỚP 12)

  1. Nhận Giấy báo kết quả và thủ tục bảo lưu

Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2022 từ ngày 28-30/3/2022 tại phòng 1409, Tòa nhà A1 Trường ĐH KTQD.

  1. Kế hoạch nhập học

Thí sinh bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa xuân năm 2022 cần nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT trước ngày 10/8/2022 để được nhập học chính thức vào Kỳ mùa thu, tháng 9/2022.

 

  Nơi nhận:

  – Thí sinh IBD@NEU;

 – Lưu: ĐTQT.

VIỆN TRƯỞNG

 (đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu

 

 

 

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 1409, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại (024) 36280280, máy lẻ: 6451; 5342

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia