Banner

Hướng dẫn tham gia Họp phụ huynh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU năm 2021

isme_admin

Thứ Tư, 13/10/2021 4:42 Chiều

Trân trọng kính gửi: Quý vị Phụ huynh

 Thư mời Họp phụ huynh: https://bitly.com.vn/bg8aaj

Thời gian: 8h15 ngày 14/11/2021

Địa điểm: Online qua ứng dụng Microsoft Teams

Các bước để tham gia họp:

  1. Phụ huynh ấn vào đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9JQOMNdMjDeJIUSn54KfwNXum0fTWvDyjBA-qSS3Ttg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8d602c0-f647-45d5-8f1d-caecde478b70&tenantId=7212a37c-41a9-4402-9f69-ac32c6f76e1a
  2. Sử dụng tài khoản email NEU của con để truy cập vào Teams “Ngày hội Phụ huynh Chương trình IBD@NEU 2021”.

Điền email (đuôi st.neu.edu.vn của con) => next => Điền mật khẩu (của con)

  1. Trong phần General có link meeting, Phụ huynh ấn vào link để tham gia buổi họp. Lưu ý không tự tạo meeting mới.

  1. Sau phần họp chung (khoảng 9h30), Phụ huynh sẽ được Cán bộ hướng dẫn cụ thể để vào phần họp riêng của từng lớp.

Cụ thể:

Bước 1:

Đối với phụ huynh sinh viên Năm 1: Phụ huynh tiếp tục ở lại cuộc họp chung.

Đối với phụ huynh sinh viên các Năm 2, 3, 4: Sau khi MC thông báo mời Phụ huynh thoát khỏi cuộc họp hiện tại để sang phần họp chung, phụ huynh ấn vào nút “Leave” (màu đỏ) ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Màn hình sẽ hiện ra cửa sổ của Teams “Ngày hội Phụ huynh”

Đối với phụ huynh sinh viên Năm 2 và Năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Sự kiện, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh & Marketing: Phụ huynh sẽ nhìn thấy đường link tiếp theo ở mục General để vào họp riêng.

Đối với phụ huynh sinh viên Năm 4 (tất cả các ngành) hoặc sinh viên ngành Ngân hàng Tài chính (Năm 2, 3, 4): Phụ huynh sẽ nhìn thấy lớp con đang theo học, ấn vào tên lớp:

Ví dụ: Năm 2,3 ngành Ngân hàng tài chính và Năm 4

Màn hình sẽ hiển thị như ảnh sau, Phụ huynh ấn vào “Join”, không tự tạo meeting mới.

Lưu ý:

  • Phụ huynh cần biết chính xác con đang học lớp/ năm học nào để tham gia.
  • Bắt buộc phải sử dụng tài khoản email NEU của con để tham gia, không sử dụng tài khoản cá nhân.

Hân hạnh được đón tiếp Quý vị!

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia