Banner

Danh sách thí sinh dự tuyển vào chương trình IBD khóa 15, đợt 1 kỳ mùa Thu 2019

isme_admin

Thứ Ba, 04/06/2019 1:38 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 15, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, đợt 1 kỳ mùa Thu 2019 như sau:

– Phỏng vấn: 14-17h, thứ 5, ngày 6/6/2019.

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912 099 706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Địa điểm phỏng vấn: Tầng 9, Nhà A2, Trường ĐH KTQD.

Bàn số 1: P.902                     Bàn số 2: P.903                     Bàn số 3: P.904

Bàn số 4: P.905                     Bàn số 5: P.906                     Bàn số 6: P.913

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 1

Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Bàn số Giờ phỏng vấn
01 Trần Khánh An 28/05/2001 Nam 001201007129 Bàn số 1 14h
02 Bùi Bá Tuấn Anh 18/02/2001 Nam 001201000285 Bàn số 1 14h
03 Cao Minh Anh 13/11/2001 Nữ 001301014114 Bàn số 1 14h30
04 Hoàng Quốc Anh 11/03/2001 Nam 001201000451 Bàn số 1 14h30
05 Hồ Quang Anh 26/09/2001 Nam 001201007048 Bàn số 1 15h
06 Lê Duy Anh 16/07/2001 Nam 001201003193 Bàn số 1 15h
07 Nguyễn Minh Anh 28/12/2001 Nữ 001301018974 Bàn số 1 15h30
08 Nguyễn Thị Hoàng Anh 03/06/2001 Nữ 001301014938 Bàn số 1 15h30
09 Nguyễn Thục Anh 06/06/2001 Nữ 001301010602 Bàn số 1 16h
10 Trần Phương Anh 08/11/2001 Nữ 001301010011 Bàn số 1 16h
11 Đặng Ngọc Bách 14/02/2001 Nam 022201002335 Bàn số 1 16h30
12 Nguyễn Xuân Bách 14/07/2001 Nam 001201024664 Bàn số 2 14h
13 Đặng Anh Bình 09/12/2001 Nam 001201016777 Bàn số 2 14h
14 Lê Anh Chân 07/04/2001 Nữ 001301002374 Bàn số 2 14h30
15 Lê Mai Chi 21/08/2001 Nữ 001301006329 Bàn số 2 14h30
16 Nguyễn Quốc Dũng 20/08/2001 Nam 001201025774 Bàn số 2 15h
17 Nguyễn Thùy Dương 19/09/2001 Nữ 035301001039 Bàn số 2 15h
18 Phạm Thùy Dương 26/01/2001 Nữ 001301006596 Bàn số 2 15h30
19 Bạch Hương Giang 18/10/2001 Nữ 001301023969 Bàn số 2 15h30
20 Nguyễn Thị Hương Giang 01/08/2001 Nữ 125888898 Bàn số 2 16h
21 Trần Hương Giang 08/12/2001 Nữ 001301017390 Bàn số 2 16h
22 Phạm Lê Thu Hà 02/01/2001 Nữ 027301000005 Bàn số 2 16h30
23 Vũ Thị Hải Hà 23/10/2001 Nữ 022301004638 Bàn số 3 14h
24 Nguyễn Thu Hằng 31/10/2001 Nữ 001301029922 Bàn số 3 14h
25 Ngô Trung Hiếu 16/12/2001 Nam 001201012956 Bàn số 3 14h30
26 Mai Thúy Hiền 16/10/2001 Nữ 030301003523 Bàn số 3 14h30
27 Lê Minh Hoàng 12/09/2001 Nam 001201006182 Bàn số 3 15h
28 Nguyễn Hoàng 21/10/2001 Nam 001201010652 Bàn số 3 15h
29 Bùi Ngọc Hưng 15/02/2001 Nam 001201001705 Bàn số 3 15h30
30 Lê Hoàng Thanh Hương 06/12/2001 Nữ 001301009954 Bàn số 3 15h30
31 Nguyễn Ngọc Khánh 10/10/2001 Nữ 022301000124 Bàn số 3 16h
32 Vũ Lê Bảo Khánh 11/02/2001 Nam 001201006564 Bàn số 3 16h
33 Nguyễn Đỗ Khải 13/12/2000 Nam 001200004571 Bàn số 3 16h30
34 Vũ Quang Khải 03/12/2001 Nam 001201010579 Bàn số 4 14h
35 Nguyễn Ngọc Lâm 07/02/2001 Nam 011201000033 Bàn số 4 14h
36 Nguyễn Tú Linh 14/04/2001 Nữ 001301002117 Bàn số 4 14h30
37 Tống Phương Linh 12/09/2001 Nữ 001301018638 Bàn số 4 14h30
38 Vũ Phan Linh 29/12/2001 Nam 001201018804 Bàn số 4 15h
39 Trịnh Quý Long 16/01/2001 Nam 001201013689 Bàn số 4 15h
40 Ngô Đức Minh 22/11/2001 Nam 001201017858 Bàn số 4 15h30
41 Phạm Đoàn Quang Minh 06/03/2001 Nam 001201001441 Bàn số 4 15h30
42 Vũ Hà My 21/11/2001 Nữ 001301029300 Bàn số 4 16h
43 Đoàn Hải Nam 17/10/2001 Nam 030201004971 Bàn số 4 16h
44 Phạm Thị Hồng Ngọc 24/10/2001 Nữ 034301000847 Bàn số 5 14h
45 Trịnh Minh Ngọc 17/09/2001 Nữ 001301014985 Bàn số 5 14h
46 Vũ Bảo Ngọc 16/11/2001 Nữ 031301001840 Bàn số 5 14h30
47 Lê Thảo Nhi 22/11/2001 Nữ 001301013376 Bàn số 5 14h30
48 Hoàng Minh Phương 31/03/2001 Nữ 001301014926 Bàn số 5 15h
49 Nguyễn Thảo Phương 23/03/2001 Nữ 001301004872 Bàn số 5 15h
50 Nguyễn Minh Quân 23/12/2000 Nam 001200037161 Bàn số 5 15h30
51 Nguyễn Minh Quân 22/12/2001 Nam 001201018037 Bàn số 5 15h30
52 Đặng Tiến Thành 15/05/2001 Nam 001201011780 Bàn số 5 16h
53 Nguyễn Bùi Hiếu Thảo 07/12/2001 Nữ 001301014099 Bàn số 5 16h
54 Đỗ Quỳnh Thư 14/09/2001 Nữ 001301004430 Bàn số 6 14h
55 Ngô Anh Thư 16/12/2001 Nữ 027301000053 Bàn số 6 14h
56 Nguyễn Vĩnh Bảo Thư 06/08/2001 Nữ 001301024062 Bàn số 6 14h30
57 Thái Ngọc Linh Trang 24/04/2001 Nữ 001301024715 Bàn số 6 14h30
58 Nguyễn Tài Trí 13/01/2001 Nam 001201019854 Bàn số 6 15h
59 Nguyễn Quốc Trung 19/03/2001 Nam 001201002835 Bàn số 6 15h
60 Đinh Thanh Tú 20/05/2001 Nữ 000301000106 Bàn số 6 15h30
61 Nguyễn Thị Thanh Tú 16/06/2001 Nữ 001301005911 Bàn số 6 15h30
62 Nguyễn Thị Ánh Vân 18/10/2001 Nữ 056301000006 Bàn số 6 16h
63 Lê Hải Yến 27/05/2001 Nữ 001001304231 Bàn số 6 16h

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia