Banner

Danh sách sinh viên nhận Học bổng đầu vào Kỳ tuyển sinh Chương trình IBD@NEU Khóa 17 năm 2021

isme_admin

Chủ Nhật, 14/11/2021 4:41 Chiều

Để ghi nhận những Thí sinh có kết quả cao tại kỳ thi tuyển sinh đầu vào khóa 17 năm 2021 chương trình cử nhân Quốc tế IBD@NEU, trường ĐH Kinh tế Quốc dân có quyết định trao học bổng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. 

Danh sách sinh viên nhận Học bổng căn cứ theo Quyết định số 2239, 2240, 2241 ngày 11/11/2021 của Hiệu trường Trường ĐH KTQD:

Học bổng Tiềm năng: Trị giá 5 triệu đồng

Học bổng Lựa chọn thông minh: Trị giá 20 triệu đồng

Học bổng Thủ khoa: Trị giá 15% học phí của 3 năm học đầu tiên tại chương trình

Học bổng Thủ khoa: Trị giá 25% học phí của 3 năm học đầu tiên tại chương trình

 

Cách thức nhận Học bổng:

Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào link trước ngày 18/11/2021: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepAd17mSenFcCh5i5ex4CDMMHUyWdmKU-KBB6QzGI6Siwhdg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Học bổng sẽ được chuyển theo kỳ đóng học phí. Cụ thể:

  • Học bổng tiềm năng: trong 2 kỳ sau khi kết thúc kỳ nộp học phí.
  • Học bổng My Smart Choice: trong 4 kỳ sau khi kết thúc kỳ nộp học phí
  • Học bổng Thủ khoa: theo các kỳ đóng học phí trong 3 năm học đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nộp học phí

Chúc mừng các em.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia