Banner

Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Nhà trường _ Chương trình Thạc sỹ Quốc tế IMD@NEU

Lê Diệu Linh

Thứ Năm, 07/03/2024 2:34 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Nhà trường năm 2024 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thành phần tham dự là các Doanh nghiệp  – đối tác với Viện ĐTQT, các cựu học viên Chương trình cao học Việt Bỉ trong nhiều năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Viện cũng tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường với 10 Doanh nghiệp, và công bố thành lập Ban liên lạc Cựu học viên chương trình cao học Việt Bỉ.

 

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia