Banner

Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Nhà trường _ Viện ĐTQT

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 22/03/2024 10:06 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức Lễ công bố thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế và ký Biên bản hợp ghi nhớ hợp tác “Chương trình kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp” nhằm tăng cường hoạt động kết nối giữa Nhà trường với cựu sinh viên vào ngày 29/03/2024. Khi được thành lập, Ban liên lạc Cựu sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – ISME sẽ tập hợp, hoạt động theo đúng quy chế và kế hoạch của Mạng lưới Cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và phương châm “Kết nối – Chia sẻ – Hợp tác – Thành công”.

Chương trình cụ thể:

Thời gian

Hoạt động

Địa điểm

18.00

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên ISME

Phòng họp G, A1

18.30

Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác “Doanh nghiệp – Nhà trường’

Phòng họp G, A1

19.30

Gala dinner ‘Giao lưu – Kết nối’

Tầng 17, A1

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia