Banner

Chính sách học bổng Tuyển sinh khóa 20, kỳ Mùa Xuân 2024 Chương trình IBD@NEU

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 23/02/2024 8:35 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xin thông báo chính sách học bổng cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 20, kỳ Mùa Xuân 2024, cụ thể như sau:

1. Thí sinh có kết quả điểm 3 môn theo các tổ hợp điểm xét tuyển của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (gồm có tổ hợp A00, A01, D01, B00, D07*) trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 từ 26 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính môn năng khiếu, không tính điểm tiếng Anh được quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế); hoặc có điểm thi Kiến thức Tổng hợp kỳ mùa Xuân 2024, hoặc điểm A-levels quy đổi từ 22 điểm trở lên; hoặc điểm SAT từ 1300 điểm trở lên được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” (Smart Choice) trị giá 20 triệu đồng.

2. Thí sinh có Tổng điểm xét tuyển trong Kỳ tuyển sinh Mùa Xuân 2024 của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU từ 80 điểm trở lên được đăng ký xét cấp học bổng “Thủ khoa”(Top Recruit) và “Tiềm năng” (Potential Leader) của Chương trình với các mức từ 5 triệu đồng cho đến mức 75% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế (có giá trị lên tới 165 triệu đồng**).

Điều kiện duy trì học bổng Thủ khoa trong các năm học tiếp theo: sinh viên có kết quả học tập nằm trong 20% kết quả cao nhất. Trong thời gian nhận học bổng, sinh viên đã nhận học bổng Thủ khoa sẽ không được xét học bổng Khuyến khích Học tập, nhưng vẫn được đăng ký cho học bổng Khuyến khích Hoạt động và Học bổng Sinh viên tiêu biểu (“Student of the Year”).

3. Trường hợp đạt đủ điều kiện cho nhiều loại học bổng, thí sinh chỉ được nhận một loại học bổng có mức cao nhất.

Thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” sẽ được cấp học bổng một cách tự động, không cần nộp đơn đăng ký.

Thí sinh đủ điều kiện xét học bổng “Thủ khoa” hoặc “Tiềm năng” cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thí sinh nộp đơn đăng ký học bổng vào email: le.lan@isneu.org, cc 11204382nguyen.anh@isneu.org. Hạn chót nhận đơn đăng ký học bổng: 11h30 ngày 27/2/2024. Các thí sinh sẽ được báo cụ thể thời gian và địa điểm phỏng vấn học bổng trong chiều ngày 27/2/2024.

Thời gian phỏng vấn học bổng: chiều thứ Tư ngày 28/2/2024. Thí sinh không ở Hà Nội có thể đề nghị phỏng vấn trực tuyến.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

* Tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

** Giá trị thực tế học bổng có thể thay đổi dựa trên mức học phí cụ thể của từng ngành học mà sinh viên đăng ký.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia