Banner

Các mốc thời gian học tập cho sinh viên chương trình IBD@NEU khóa 20 năm 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Ba, 30/01/2024 6:54 Chiều

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đối tượng thi tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 20, kỳ mùa Xuân năm 2024, Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo các mốc thời gian học tập và hoạt động trong giai đoạn tiếp theo như sau:

1. Đối với Thí sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển và nhập học từ khóa 20 kỳ mùa Xuân 2024:

Ngày nhập học: 31/01/2024

Orientation Day: 22/2 – 23/2/2024

STT

Tên môn học

Thời gian học dự kiến

Ghi chú

1

Tập huấn lên chuyên ngành

01/02/2024

 

2

Tiếng Anh cấp độ 2

19/02/2024 – 10/05/2024

 

3

Chuyên ngành

Từ 19/02/2024

 

4

Tập huấn năm thứ nhất

21/02/2024

 

5

Môn cơ sở: Tin học

26/02/2024 – 10/05/2024

 

6

Môn cơ sở: Phương pháp học tập

26/02/2024 – 10/05/2024

 

7

Tiếng Anh cấp độ 4

6/5/2024 – 26/7/2024

 

8

Môn cơ sở: Kinh tế học cơ bản

6/5/2024 – 26/7/2024

 

9

Môn cơ sở: Toán Kinh tế

5/8/2024 đến 30/8/2024

 

 

2. Đối với Thí sinh đang học lớp 12 trúng tuyển khóa 20 kỳ mùa Xuân 2024 và nhập học tiếng Anh từ khóa 20 kỳ mùa Thu 2024:

Ngày tư vấn và bảo lưu kết quả tuyển sinh: 03/3/2024

Ngày nhập học: 08/8-09/8/2024

Orientation Week: dự kiến từ 23/9/2024

Đối với thí sinh có nguyện vọng 1 là ngành Ngân hàng Tài chính nhưng đang được xét trúng tuyển nguyện vọng 2: Nếu thí sinh có kết quả thi môn Toán tại kỳ thi TN THPT QG 2024 đạt tối thiểu 5.0/10.0 trở lên, thí sinh có thể nộp Đơn xin đổi ngành để học ngành Ngân hàng & Tài chính tại thời điểm quay lại nhập học (8/2024).

STT

Tên môn học

Thời gian học dự kiến

Ghi chú

1

Tiếng Anh cấp độ 2

30/9/2024 đến 27/12/2024

 

2

Tiếng Anh cấp độ 4

30/9/2024 đến 27/12/2024

 

 

3. Đối với Thí sinh đang học lớp 12 trúng tuyển khóa 20 kỳ mùa Xuân 2024 và nhập học chuyên ngành từ khóa 20 kỳ mùa Thu 2024:

Ngày tư vấn và bảo lưu kết quả tuyển sinh: 03/3/2024

Ngày nhập học: 31/7/2024

Các thí sinh có kết quả IELTS đạt từ 6.5 trở lên (không có thành phần nào dưới 5.5) mong muốn vào học thẳng chuyên ngành từ tháng 9/2024, cần nộp bản công chứng Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy báo kết quả thi TN THPT 2024, tại phòng 1409 nhà A1, chậm nhất vào ngày 31/7/2024.

Đối với thí sinh có IELTS đạt từ 6.5 trở lên, có nguyện vọng 1 là ngành Ngân hàng & Tài chính nhưng đang được xét trúng tuyển nguyện vọng 2, và mong muốn vào học thẳng chuyên ngành từ tháng 9/2024: Nếu thí sinh có kết quả thi môn Toán tại kỳ thi TN THPT QG 2024 đạt tối thiểu 5.0/10.0 trở lên, thí sinh có thể nộp Đơn xin đổi ngành để học ngành Ngân hàng & Tài chính tại phòng 1409 nhà A1 chậm nhất vào ngày 31/7/2024.

Lịch học môn cơ sở và tập huấn lên chuyên ngành:

STT

Tên môn học

Thời gian học dự kiến

Ghi chú

1

Môn cơ sở: Toán Kinh tế (đối với ngành Ngân hàng & Tài chính)

05/8/2024 đến 30/8/2024

 

2

Tập huấn lên chuyên ngành

22/8/2024

 

3

Chuyên ngành

04/9/2024

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải Thông báo tại đây

 

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia