Banner

Buổi nói chuyện “Vietnam – US Economic Cooperation” cùng Đại sứ Hoa Kỳ

Lê Diệu Linh

Thứ Tư, 20/09/2023 11:51 Sáng

Ngày 22/9/20233, Đại sứ Hoa Kỳ – ngài Marc E. Knapper sẽ có chuyến thăm và nói chuyện với sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân với chủ đề “Vietnam – US Economic Cooperation”.

Buổi nói chuyện được tổ chức vào 14h ngày 22/9/2023, tại Hội trường A – Nhà văn hóa trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng đăng ký với cô Lê Diệu Linh – le.linh@isneu.org trước ngày 21/9/2023.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia