Banner

Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU kỳ mùa Thu 2019– 28/07/2019

isme_admin

Thứ Ba, 23/07/2019 4:48 Chiều

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh tiềm năng tìm hiểu về chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU và Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2019 của Chương trình, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Buổi Giới thiệu thông tin (IBD INFO SESSION):

Thời gian: 8h30-11h00 Chủ nhật ngày 28/07/2019

Địa điểm: Hội trường G, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải phóng, Hà Nội

Nội dung:

  • Giới thiệu thông tin tuyển sinh IBD@NEU Khóa 15, kỳ Thu 2019
  • Tư vấn trực tiếp với Phụ huynh và Học sinh

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời phụ huynh và học sinh quan tâm tham dự.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia