Banner

Thông báo Tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 20, kỳ mùa Xuân 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 08/12/2023 11:38 Sáng

Tải Thông báo Tuyển sinh tại đây

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 2591 /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  06  tháng 12  năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU,
Khóa 20, Kỳ Mùa Xuân 2024

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 20, Kỳ mùa Xuân năm 2024, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Business & Events Management];
 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]
 • Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing]
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];

Chương trình đào tạo tại Việt Nam, sinh viên nhận bằng Cử nhân của các đại học đối tác  Vương quốc Anh cấp. Danh sách các đại học cấp bằng được nêu chi tiết trong Phụ lục 1.

Ngoài ra, sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang các đại học nước ngoài (Anh, Úc, Singapore, Mỹ…) vào năm cuối.

 

I. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. THI TUYẾN

I.1.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

 1. Thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình chung lớp 11 đạt từ 7,0/10 trở lên;
 2. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.1.2. Các bài đánh giá

Thí sinh dự tuyển cần tham gia tất cả các bài đánh giá sau đây:

a. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic, và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể thay thế bằng một trong các kết quả sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổng điểm 3 môn cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2023 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) từ 21 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên hoặc điểm ACT từ 26 điểm trở lên;
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.
 • Có điểm 2 bài AP Test mỗi bài từ 3 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực: xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023/2024, hoặc tương đương.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Bài kiểm tra tiếng Anh: theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết.

 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 6.5 (không có thành phần nào dưới 5.5) trở lên có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành của các ngành Kinh doanh và Marketing, Kinh doanh và Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Ngân hàng & Tài chính, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.1.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), và điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV).

Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12 đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, điểm trung bình chung lớp 11 đối với thí sinh đang học lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH (được tính bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực được quy định tại điểm a), mục I.1.2 của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.1.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

a. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học ngay vào Chương trình khi có các điểm sau đạt từ mức điểm sàn trở lên, bao gồm: điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, Phỏng vấn, Điểm tuyển sinh. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình khi có các điểm thi sau từ mức điểm sàn trở lên: điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), phỏng vấn, và Điểm tuyển sinh, song chưa đạt điểm sàn tiếng Anh. Những thí sinh này được bảo lưu kết quả tuyển sinh và sẽ được xét trúng tuyển khi bổ sung kết quả tiếng Anh trước khi nhập học vào kỳ mùa Thu 2024, bằng 1 trong 2 hình thức: (1) Nộp chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương; (2) tham gia bài thi tiếng Anh đầu vào kỳ mùa Thu 2024 của Chương trình và có kết quả đạt từ mức điểm sàn tiếng Anh trở lên.

b. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình khi có các điểm sau đạt từ mức điểm sàn trở lên, bao gồm: điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), Phỏng vấn, Điểm tuyển sinh. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh trúng tuyển có điều kiện song chưa đạt điểm sàn tiếng Anh cần bổ sung kết quả tiếng Anh trước khi nhập học vào kỳ mùa Thu 2024, bằng 1 trong 2 hình thức: (1) Nộp chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương; (2) tham gia bài thi tiếng Anh đầu vào kỳ mùa Thu 2024 của Chương trình và có kết quả đạt từ mức điểm sàn tiếng Anh trở lên.

Để được nhập học vào kỳ mùa Thu 2024, thí sinh đang học lớp 12 cần: (i) Hoàn thành thủ tục bảo lưu trước ngày 10/03/2024; (ii) Tốt nghiệp Trung học phổ thông; và (iii) Làm thủ tục nhập học trước ngày 10/08/2024.

I.2. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

I.2.1. Điều kiện xét tuyển đặc cách

a. Xét theo kết quả học tập

Thí sinh được xét tuyển đặc cách vào Chương trình khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:
  • (1) Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 112 điểm; hoặc
  • (2) Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Về chứng chỉ tiếng Anh: có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 trở lên (còn thời hạn), hoặc tương đương;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

b. Điều kiện xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được xem xét tuyển đặc cách khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Thí sinh thuộc một trong các thành phần sau:
  • đang là sinh viên chính quy của Trường ĐHKTQD,
  • đang sinh viên các trường đại học uy tín của nước ngoài (thuộc Top 1000 của Bảng xếp hạng quốc tế THE, QS năm 2023/24; Top 100 các đại học VQ Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide năm 2023/24; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB / EQUIS) và có kết quả học tập “đạt” trở lên,
  • có thư chấp nhận của một trường đại học uy tín của nước ngoài (đáp ứng tiêu chí nêu trên) trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Về chứng chỉ tiếng Anh: có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 trở lên (còn thời hạn), hoặc tương đương;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

I.2.2. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi đáp ứng tất cả các yêu cầu với từng đối tượng xét tuyển đặc cách tại điểm a) và b) của mục I.2.1 của Thông báo tuyển sinh này.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương. Thí sinh sử dụng Chứng chỉ hoặc Bằng quốc tế cần hoàn thành thủ tục công nhận theo quy định về công nhận văn bằng tại Việt Nam để đủ điều kiện nhập học.

 

II. QUY MÔ TUYỂN SINH

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 dự kiến: 600.

Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một chương trình không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang nguyện vọng khác theo thứ tự ưu tiên của thí sinh đã đăng ký trong Hồ sơ dự tuyển.

III. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP VÀ HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA XUÂN, NĂM 2024

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

26/12/2023                              Livestream Giới thiệu thông tin tuyển sinh

7/1/2024                                 Ngày hội Thông tin Open Day

8/1 – 13/1/2024                       Nộp hồ sơ dự tuyển

18/1/2024                               Công bố danh sách thí sinh dự tuyển

Sáng 20/1/2024                       Bài kiểm tra tiếng Anh

Chiều 20/1/2024                      Bài thi Kiến thức Tổng hợp

21 – 22/1/2024                        Phỏng vấn thí sinh

29/1/2024                                Công bố kết quả tuyển sinh

31/1/2024                                Sinh viên trúng tuyển kỳ mùa Xuân nhập học

19/2/2024                               Bắt đầu vào học kỳ Xuân 2024

3/3/2024                                 Tư vấn và làm thủ tục bảo lưu cho thí sinh lớp 12

Nhập học kỳ mùa Thu 2024 với thí sinh đang học lớp 12, trúng tuyển sớm kỳ mùa Xuân 2024 (dự kiến)

– Ngày 8/8 – 9/8/2024:             Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Tháng 9/2024:                       Vào học chính thức

IV.2.  Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

IV.3.  Tư vấn tuyển sinh:

Thời gian tư vấn tuyển sinh: 11/12/2023 – 13/1/2024 (trong giờ hành chính)

Kênh tuyển sinh:

 1. Phòng Tư vấn tuyển sinh IBD: Sảnh G – A2, ĐH KTQD
 2. Hotline: 0942.11.5050, Facebook: fb.com/ibd.neu
 3. Điện thoại: (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5340, 5344, 6427 | Email: ibd@isneu.org; Website:  https://isme.neu.edu.vn

 

Nộp hồ sơ:

 • Thời gian: 8/1 – 13/1/2024
 • Địa điểm: Phòng Tư vấn tuyển sinh, Viện Đào tạo Quốc tế, Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 

PGS. TS Bùi Huy Nhượng

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

PHỤ LỤC 1

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP VÀ HỌC PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 2591 /TB-ĐHKTQD
 ngày 06 tháng  12 năm 2023)

A. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

I. Thông tin chung

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

II. Chương trình đào tạo

a. Chương trình ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Kinh doanh & Quản trị Sự kiện; Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) Hoàn thành chương trình TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL ITP 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IETLS 6.5 trở lên (không có thành phần nào dưới 5.5) được miễn học phần tiếng Anh.

 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các chuyên ngành khác nhau:
  • Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);
  • Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 1 hàng năm);
  • Kinh doanh & Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);
  • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

b. Chương trình ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) Hoàn thành chương trình TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL ITP 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IETLS 6.5 trở lên (không có thành phần nào dưới 5.5) được miễn học phần tiếng Anh.

 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh (từ năm thứ hai chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại UWE, Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

c. Chương trình ngành Digital Marketing

(do Khoa Marketing Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trực tiếp cùng LBU điều hành về chuyên môn) Liên hệ để được tư vấn: TS. Nguyễn Hoài Long 0913229867 và ThS. Cao Hiền: 0936467027  |   https://khoamarketing.neu.edu.vn/

Chương trình đào tạo 3,5 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Giai đoạn cơ sở (6 tháng): học 5 môn cơ sở của ĐH Kinh tế Quốc dân.
 • Giai đoạn 03 năm học chuyên ngành: chương trình của ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh, nhận bằng Cử nhân Digital Marketing của LBU.

Trước khi vào học chuyên ngành, sinh viên phải đạt chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5). Nếu phải bổ sung tiếng Anh thì học phí và thời gian học nằm ngoài học phí và thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

 

B. BẰNG CẤP

 1. Ngành Quản trị Kinh doanh: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 2. Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 3. Ngành Ngân hàng & Tài chính: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 4. Ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 5. Ngành Kinh doanh & Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.
 6. Ngành Digital Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Digital Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Digital Marketing] của ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

 

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (https://isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 • Học phí cho toàn khóa học tại Việt Nam là 395.000.000 VNĐ.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế.

——————————————————————————————————————————————————-

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 2591 /TB-ĐHKTQD
ngày 06  tháng  12 năm 2023)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, TOEFL QUỐC TẾ

 

STT

Điểm IELTS

Điểm TOEFL iBT

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

80

0,5

2

7.0

94

1,0

3

7.5

102

1,5

4

8.0

110

2,0

5

8.5

113

2,5

6

9.0

120

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

 

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

————————————————————————————————————————————————

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 2591/TB-ĐHKTQD
ngày 06
 tháng 12 năm 2023)

 

 3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng bảng điểm lớp 11 THPT (đối với thí sinh đang học lớp 12); hoặc bản công chứng học bạ (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT).
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu có);
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
 • 01 bản công chứng bảng điểm lớp 11 THPT (đối với thí sinh đang học lớp 12); hoặc bản công chứng học bạ (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT);
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả kỳ đánh giá năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại trường đại học uy tín nước ngoài hoặc trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, hoặc thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?