Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU – Khóa 18, Kỳ mùa Xuân 2022

isme_admin

Thứ Ba, 21/12/2021 6:47 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:     2087  / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 12  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU,
Khóa 18, Kỳ Mùa
Xuân 2022

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 18, Kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Business & Events Management];
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]

 

I. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN

I.1. XÉT TUYỂN KẾT HỢP

Thí sinh được xét tuyển kết hợp khi đáp ứng được một trong hai nhóm điều kiện sau:

I.1.1 Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả Thi tốt nghiệp THPT

 • Có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS 5.0 trở lên; hoặc (ii) TOEFL iBT 60 trở lên.
 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2021 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt mức từ 24 điểm trở lên.
 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021.
 • Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên.

I.1.2. Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả các kỳ đánh giá năng lực quốc tế

 • Có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS 5.0 trở lên; hoặc (ii) TOEFL iBT 60 trở lên.
 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:

(1)  Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc

(2)  Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc

(3)  Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên; hoặc

(4)  Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ mức 1.300 điểm trở lên.

I.1.3. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.2. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

I.2.1 Xét tuyển đặc cách vào giai đoạn chuyên ngành

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:

(1)  Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc

(2)  Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc

(3)  Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên.

 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: (i) IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 0; hoặc (ii) TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18.

I.2.2 Xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được Hội đồng Tuyển sinh xem xét tuyển đặc cách khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài (Top 800 của Bảng xếp hạng quốc tế năm 2021 như THE; QS; Top 60 các Đại học Vương quốc Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide 2021; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB hoặc EQUIS) và có kết quả học tập “pass” trở lên; Hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học đáp ứng tiêu chí nêu trên (trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5); hoặc TOEFL iBT từ 70 trở lên và không có thành phần dưới 15.

Tùy theo kết quả tiếng Anh và các môn học cơ sở ngành của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh có thể xét tuyển thí sinh đặc cách vào Năm 1 hoặc vào giai đoạn chuyên ngành (Năm 2).

I.2.3. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.3. Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp: 28/12/2021 – 10/1/2022

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 17 – 20/1/2022

 

II. ĐIỀU KIỆN CÁCH THỨC THI TUYỂN

II.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển là thí sinh đang học lớp 12 tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển và có điểm trung bình chung lớp 11 đạt từ 6,5/10 trở lên;

II.2. Cách thức thi tuyển

Thí sinh thi tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán tương đương.

 1. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. i kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.
 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, hoặc (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 7.0 (không có thành phần nào dưới 6.0) trở lên sẽ được tư vấn thêm và có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

II.3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển: 14/2/2022 – 5/3/2022

Thời gian thi tuyển và phỏng vấn dự kiến: 19 – 22/3/2022

II.4. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh và các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 11/lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp;
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (SAT, chứng chỉ A-Levels, IB, ATAR đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 a) của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

II.5. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, bao gồm điểm các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

III. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2022 cho cả 5 ngành dự kiến là 500.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành/chương trình do đối tác nào đó cấp bằng không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ giữ quyền chuyển thí sinh sang các chương trình khác hoặc nguyện vọng khác theo thứ tự ưu tiên của thí sinh trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

V. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA XUÂN, NĂM 2022

V.1. Các mốc thời gian cơ bản

– 28/12/2021 và 20/2/2022        Ngày hội Thông tin Open Day

Kỳ xét tuyển (trước Tết âm lịch 2022):

– 28/12 – 10/1/2022:                 Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển

– Dự kiến 17 – 20/1/2022:          Phỏng vấn thí sinh

– 25/1/2022:                             Công bố kết quả xét tuyển

– 27/1/2022:                             Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển

Kỳ thi tuyển:

– 14/2/2022 – 05/3/2022:            Thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển kỳ mùa Xuân 2022

– 15/3/2022:                             Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–  Sáng thứ bảy 19/3/2022:        Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–  Chiều thứ bảy 19/3/2022:       Bài kiểm tra tiếng Anh

–  Ngày 20/3 – 22/3/2022:         Phỏng vấn thí sinh

–  Ngày 29/3/2022:                    Công bố kết quả tuyển sinh

Nhập học kỳ mùa Thu 2022 với thí sinh trúng tuyển sớm kỳ mùa Xuân 2022

– Ngày 9/8 – 10/8/2022:            Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Dự kiến tháng 9/2022 bắt đầu học chính thức

V.2.    Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

V.3.    Tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ

          Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh và thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến từ 28/12/2021 đến 05/03/2022 (trong giờ hành chính).

Các kênh tư vấn trực tuyến: Hotline 0942.11.5050  |  facebook.com/ibd.neu

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. (Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.)

V.4. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 |  Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

 

Tải Thông báo tại đây: Thông báo Tuyển sinh kỳ Xuân 2022

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  2087 /TB-ĐHKTQD
ký ngày 
20  tháng  12 năm 2021)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Ngành Quản trị Kinh doanh; Kinh doanh & Quản trị Sự kiện; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

+ Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

+ Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh.

+ Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:

 • Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh;
 • Kinh doanh & Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh;
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh;
 • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

 

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

+ Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
(i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

+ Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh;

      Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại UWE, Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

II. Thời gian đào tạo

 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh & Quản trị Sự kiện; Ngân hàng & Tài chính; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    Chú ý: Với điều kiện đảm bảo quy mô tối thiểu để mở lớp theo quy định của Chương trình, thời gian bắt đầu học các chuyên ngành như sau:

(1) Ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kinh doanh & Quản trị Sự kiện giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

(2) Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 1 hàng năm.

(3) Ngành Kinh doanh & Marketing giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) bắt đầu vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm.

(4) Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên được xem xét vào thẳng giai đoạn chuyên ngành từ năm thứ 2, đồng thời hoàn thành các môn cơ sở bắt buộc.

 III. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh TEG cấp độ 4 của Học viện TMC, Singapore.

 • Ngành Quản trị Kinh doanh: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business & Management] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Quản trị Sự kiện: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

Để hoàn tất thủ tục công nhận văn bằng, theo quy định hiện hành, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu riêng về điều kiện tiếng Anh, hồ sơ cần có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

 

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam

                                                                                                              Đơn vị: VNĐ 

STT

Thời gian

Mức học phí

1

Năm thứ nhất

56.000.000

2

Năm thứ hai

108.000.000

3

Năm thứ ba

108.000.000

4

Năm thứ tư (học tại Việt Nam)

123.000.000

Tổng cộng

395.000.000

 Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);

 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc 6.5 (không có kỹ năng nào thấp hơn 5.5) sẽ được có cơ hội vào học thẳng học kỳ II của năm thứ nhất.
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  2087 /TB-ĐHKTQD
ký ngày 
20  tháng  12 năm 2021)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, TOEFL QUỐC TẾ 

STT

Điểm IELTS

Điểm TOEFL iBT

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

80

0,5

2

7.0

94

1,0

3

7.5

102

1,5

4

8.0

110

2,0

5

8.5

113

2,5

6

9.0

120

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB, ATAR
SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP
 

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

 

 

Dùng kết quả SAT1

2

A-Level

 

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

3

IB

 

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

4

ATAR

 

 

Dùng “University aggregate”

                                                                                                   

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

 

 PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  2087 /TB-ĐHKTQD
ký ngày 
20  tháng  12 năm 2021)

 

3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả Tốt nghiệp THPT bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2021;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2021;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả bài đánh giá năng lực quốc tế bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ đánh giá năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.3 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm lớp 11 THPT;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.4 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả kỳ đánh giá năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại trường đại học uy tín nước ngoài hoặc trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, hoặc thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

 

Tải Thông báo tại đây: Thông báo Tuyển sinh kỳ Xuân 2022

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?