Banner

Thông báo Mua Bảo hiểm Y tế năm 2022

isme_admin

Thứ Bảy, 02/10/2021 8:24 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

________________

Số:   70 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

 Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm đối với sinh viên

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2022 (đợt tháng 11/2021) cho sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2022 như sau:

1. Đối tượng:

 • Sinh viên đang theo học tại Chương trình Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân chưa có Bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng:

 • Thời hạn tham gia BHYT 14 tháng, từ 01/11/2021 đến 31/12/2022, số tiền phải đóng là 658.000 đồng;

3. Cách thức đăng ký BHYT:

 • Bước 1:

Sinh viên đăng ký điền thông tin vào link sau: (Sinh viên cần kê khai đủ các thông tin)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI2TMmyUuFCes8Cy2o-yV8lk81uxnhBtxmQaJsxwkSPcgapg/viewform

 • Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, sinh viên nộp tiền tham gia BHYT để hoàn thành việc đăng ký BHYT năm 2022 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Trường.

Thông tin chuyển khoản như sau:

 • ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân.
 • Số TK: 999926666899 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Hà Nội.
 • Nội dung: Mã SV – Họ tên- Khóa – Nộp tiền BHYT.

(Sau khi chuyển khoản sinh viên nộp lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền qua email: hocphi.isme@isneu.org)

4. Chú ý:

Thời hạn đăng ký và nộp tiền trước 17h ngày 04/10/2021. Đối với những sinh viên không hoàn thành đủ và đúng các bước theo thông báo phía trên Trường sẽ không làm thủ tục mua BHYT cho sinh viên.

 

Nơi nhận:

–        Sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế

–        Lưu VP, BĐH

 

 

KT VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 

ThS Trịnh Thị Thu Giang

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?