Banner

Thông báo Kết quả tuyển sinh Chương trình IBD@NEU, khóa 19, đợt xét tuyển kỳ mùa Thu 2023

Lê Diệu Linh

Thứ Sáu, 09/06/2023 5:39 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

——————–

Số:   115  /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

                                                        Hà Nội, ngày   9    tháng    6  năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục và kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển

Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 19, đợt xét tuyển, kỳ mùa Thu 2023

 

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1198/TB-ĐHKTQD ngày 8/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 19, Đợt Xét tuyển, Kỳ mùa thu 2023, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo:

1. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

Điểm sàn Phỏng vấn: 12 điểm

Thông báo điểm sàn phỏng vấn tuyển sinh (xem tại đây)

Kết quả tuyển sinh (xem tại đây)

2. THỦ TỤC VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển sinh khóa 19, đợt xét tuyển, kỳ mùa Thu năm 2023 cần làm thủ tục nhập học trong 2 ngày 9-10/8/2023 để được xếp lớp chính thức vào kỳ mùa Thu, tháng 9/2023.

Hồ sơ trúng tuyển bao gồm:

 1. Hồ sơ trúng tuyển có dán ảnh 3×4 (nhấn vào đây để tải về)
 2. Bản công chứng  Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 3. Bản công chứng  Học bạ THPT
 4. Bản công chứng  Giấy khai sinh.
 5. Bản sao công chứng  Chứng minh thư nhân dân.
 6. Sổ đoàn viên / Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có)
 7. Bản photo Ủy nhiệm chi tiền học phí hoặc ảnh chụp màn hình lệnh (nếu chuyển trực tuyến).

Thông báo học phí ngành QTKD, QTKDQT, KD&MKT, KD&QTSK, NH&TC: xem tại đây.

Thông báo học phí ngành Digital Marketing: xem tại đây

Nơi nhận: nộp trực tiếp tại Phòng tư vấn tuyển sinh Viện Đào tạo Quốc tế, tầng G, nhà A2 Trường ĐHKTQD hoặc qua đường bưu điện theo thời hạn nói trên (thời hạn hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, chậm nhất đến 17g00 ngày 10/08/2023). Sau ngày 10/8/2023, kết quả trúng tuyển của đợt xét tuyển, kỳ mùa Thu 2023, sẽ không còn giá trị trong công tác tuyển sinh của Nhà trường.

Thí sinh Trúng tuyển tham gia group để nhận các thông tin tiếp theo về chương trình: https://www.facebook.com/groups/1799307530455585

 

3. HỌC BỔNG

Các thí sinh trúng tuyển Kỳ mùa thu 2023 sẽ được xét học bổng trong cùng một đợt. Mức điểm xét học bổng sẽ được công bố sau khi kết thúc đợt Thi tuyển, Kỳ mùa thu năm 2023.

Các thí sinh có kết quả tuyển sinh cao trong đợt Xét tuyển, Kỳ mùa Thu 2023 đạt điều kiện được xét học bổng sẽ được Viện Đào tạo Quốc tế gửi thông báo qua email sau, dự kiến vào tháng 09/2023.

 

  Nơi nhận:

– Thí sinh,

– Lưu: VP, ĐH.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

  

ThS Trịnh Thị Thu Giang

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?