Banner

Mẫu Bằng Cử nhân

isme_admin

Thứ Hai, 27/04/2020 2:41 Chiều

Sinh viên IBD sau khi kết thúc 4 năm học tại Việt Nam sẽ nhận được Bằng Cử nhân do các trường đại học của Vương quốc Anh cấp.

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH & MARKETING

TRƯỜNG ĐHTH COVENTRY CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐHTH SUNDERLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐHTH SUNDERLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐHTH WEST OF ENGLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐHTH WEST OF ENGLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH DIGITAL MARKETING

TRƯỜNG ĐHTH LEEDS BECKET CẤP

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?