Banner

Điều chỉnh phương án thi tuyển Chương trình IBD@NEU, Khóa 17, Kỳ Mùa Thu 2021

isme_admin

Thứ Ba, 07/09/2021 8:39 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  1379  / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh phương án thi tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU,
Khóa 1
7, Kỳ Mùa Thu 2021

 

Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh phương thức thi tuyển đối với các bài thi tuyển sinh của Khoá 17, Kỳ mùa Thu năm 2021, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), như sau:

I. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, các bài thi tuyển sinh được thực hiện như sau:

1. Bài thi Kiến thức tổng hợp: Chương trình không tổ chức bài thi Kiến thức Tổng hợp cho kỳ mùa Thu 2021. Điểm thay thế Kiến thức tổng hợp được tính như sau:

 1. Thí sinh có tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt ngưỡng điểm chuẩn đảm bảo chất lượng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở lên (áp dụng cho năm thi tương ứng).
 2. Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên, quy đổi theo công thức tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD ngày 30/3/2021.
 3. Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm, quy đổi theo công thức tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD ngày 30/3/2021.
 4. Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service), quy đổi theo công thức tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD ngày 30/3/2021.
 5. Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên, quy đổi theo công thức tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD ngày 30/3/2021.

2. Bài thi tiếng Anh: Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (a) IELTS từ 5.0 trở lên, (b) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (c) TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh.

Các thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ tham dự bài thi tiếng Anh đầu vào theo hình thức online do đối tác ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh, thực hiện. Thông tin chi tiết về hướng dẫn, cách thức và thời gian dự thi được gửi đến thí sinh qua email đăng ký dự tuyển sau ngày 10/9/2021.

Thời gian thi dự kiến: 18-23/9/2021

3. Phỏng vấn: Chương trình thực hiện phỏng vấn online qua hệ thống Microsoft Teams theo lịch phỏng vấn được bố trí cụ thể.

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 24-26/9/2021

Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện về điểm thay thế Kiến thức tổng hợp hoặc có nguyện vọng rút khỏi kỳ thi, Nhà trường sẽ tạo điều kiện hoàn lại lệ phí tuyển sinh. Thí sinh liên hệ với cô Vũ Hoàng Oanh theo email vu.oanh@isneu.org để được hỗ trợ về thủ tục hoàn lại lệ phí tuyển sinh. Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.

II. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài:

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài và không có thành phần điểm thay thế điểm thi KTTH, thí sinh có thể tham dự kỳ xét tuyển với điều kiện: (1) Tốt nghiệp Trung học phổ thông; và (2) Có điểm trung bình Phổ thông GPA đạt tối thiểu 2.5 (/4) trở lên.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký và đóng dấu)

 

 PGS.TS Phạm Hồng Chương

 


* Ngưỡng điểm chuẩn đảm bảo chất lượng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Năm 2020, 2021: 20 điểm

Năm 2019 trở về trước: 18 điểm

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?