Banner

Thông báo xét bổ sung Học bổng tuyển sinh đầu vào Chương trình IBD@NEU khóa 16 mùa Thu

isme_admin

Thứ Năm, 27/08/2020 5:19 Chiều

iện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về việc xét bổ sung Học bổng Thủ khoa cho các sinh viên trúng tuyển với kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 16, kỳ Mùa thu 2020, và đã nhập học, như sau:
 
Sau khi các sinh viên khóa 16 Mùa thu 2020 nhập học và hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học theo yêu cầu của Viện Đào tạo Quốc tế, các sinh viên đáp ứng đủ tiêu chí về Học bổng Thủ khoa (theo Chính sách Học bổng tuyển sinh đầu vào Chương trình IBD@NEU Khóa 16 Mùa thu 2020, xem tại Chính sách Học bổng) được xem xét bổ sung Học bổng Thủ khoa tuyển sinh đầu vào. Các sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo trực tiếp về lịch phỏng vấn.
 
Để được xét bổ sung, các sinh viên trên cần nộp đơn đăng ký học bổng (tải tại đây: Đơn đăng ký) qua email cho cô Hương Lan: le.lan@isneu.org trước 9h ngày 28/10/2020, đồng thời tham gia phỏng vấn học bổng theo như lịch sẽ được thông báo. Địa điểm phỏng vấn: Phòng 1410, nhà A1, Trường ĐHKTQD.
 
Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn Học bổng.

 

Học bổng Thủ khoa bổ sung sẽ được trao vào Ngày hội Phụ huynh.

 
Mọi câu hỏi xin liên hệ: Cô Hương Lan – 0913091783, le.lan@isneu.org

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia