Banner

Thông báo về buổi giới thiệu thông tin chuyển tiếp 2 năm cuối và học cao học tại ĐH Boise State, Mỹ

Đinh Quỳnh Mai

Thứ Tư, 20/12/2023 4:02 Chiều

Năm 2018, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) đã chính thức tuyển sinh Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (B-BAE). Đây là chương trình đào tạo mang tính liên thông quốc tế cao, với nội dung đào tạo được đồng xây dựng và phê duyệt bởi ĐHKTQD và Đại học Boise State, Mỹ. Theo thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Boise State, sinh viên có lựa chọn học 4 năm hoàn toàn tại Việt Nam và nhận bằng của Trường ĐH KTQD hoặc học 2 năm đầu tại Việt Nam, 2 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH Boise State để được nhận bằng với chuyên ngành tương ứng do ĐH Boise State cấp.

            Nhằm giúp sinh viên và phụ huynh có thêm thông tin để lựa chọn phương án học tập phù hợp, Viện ĐTQT triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho những sinh viên có nguyện vọng chuyển tiếp sang học 2 năm cuối và/hoặc học cao học tại ĐH Boise State. Hoạt động đầu tiên là Buổi Giới thiệu thông tin về Chương trình chuyển tiếp 2+2 và và Cao học tại ĐH Boise State với các nội dung sau:

– Thời gian: 09h00, ngày 23/12/2023 (Thứ Bảy)

– Địa điểm: Phòng 502, Tòa D2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Nội dung:

Viện Đào tạo Quốc tế kính mời Quý vị phụ huynh, các em sinh viên B-BAE đến tham dự sự kiện.

            Trân trọng.

 

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia