Banner

Thông báo v/v mua Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm 2023 đối với sinh viên

isme_admin

Thứ Tư, 30/11/2022 6:01 Chiều

Viện ĐTQT thông báo về việc mua Bảo hiểm Y tế bắt buộc theo file đính kèm. Sinh viên lưu ý đọc kĩ thông tin và làm theo các bước hướng dẫn trong thông báo.

Thông báo: TB mua BHYT 2023

Hạn đăng ký và nộp phí: trước 10h30 ngày 02/12/2022

Sinh viên điền thông tin vào link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIRdnRN8t9WojjNjYOpIMW0C5GlE_xAz0ezyU9i9qbV4K1Mw/viewform

CHÚ Ý: sinh viên cần dùng email Viện cấp (email đuôi @isneu.org) để đăng ký form.

Trân trọng!

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia