Banner

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Msc Business Management năm 2022

isme_admin

Thứ Ba, 25/01/2022 4:32 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 110/TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU Khóa 1

Ngành Quản trị Kinh doanh

Liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH West of England, Vương Quốc Anh

 

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2022 của Trường ĐH Kinh tế quốc dân về việc phê duyệt đề án liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ với ĐH West of England (UWE), Vương Quốc Anh,

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tổ chức tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh Khóa 1 tại Viện Đào tạo Quốc tế như sau:

 1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Chương trình là nhằm đào tạo ra các nhà quản trị có tư duy chiến lược, kiến thức và kỹ năng cập nhật về quản trị kinh doanh; các giảng viên, nghiên cứu viên chuyên nghiệp làm việc trong các viện nghiên cứu và các trường đại học. Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù hợp với nền kinh tế chuyển đổi, tạo ra những thay đổi vượt trội cho doanh nghiệp và tổ chức, hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

 1. Ngành đào tạo

         Quản trị Kinh doanh.

 1. Đối tượng đào tạo

Các ứng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội; các ứng viên đang làm việc hoặc mong muốn làm việc tại các trường đại học và các viện nghiên cứu có đủ các điều kiện sau có thể dự tuyển vào chương trình:

 • Có bằng đại học chính quy hoặc tương đương. Các ứng viên mới tốt nghiệp đại học có thể đăng ký học ngay.
 • Có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các điều kiện dưới đây có thể tham gia chương trình:

+ Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5  hoặc tương đương.

+ Có bằng cử nhân, thạc sĩ do một trường đại học thuộc các quốc gia nói tiếng Anh cấp (được Bộ Di trú Anh, UKVI công nhận và ĐH West of England công bố trên Website).

+ Đạt điểm bài thi English Placement Test tương đương với IELTS 6.5 do ĐH West of England tổ chức trước khi khóa học bắt đầu. Ứng viên đồng thời phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và nộp minh chứng cho chương trình trong thời gian tối đa 03 tháng sau khi có quyết định trúng tuyển.

 1. Tổ chức đào tạo
 • Thời gian đào tạo: 12 tháng. Học ngoài giờ hành chính và cuối tuần.
 • Đội ngũ giảng viên: Là các giáo sư, tiến sĩ trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm và uy tín về học thuật và thực tiễn của Trường ĐHKTQD, được ĐH West of England thông qua.
 • Quy mô lớp học: 30 học viên. Lớp học chỉ được tổ chức khi có ít nhất 10 ứng viên đủ điều kiện tham gia Chương trình và được hai trường đối tác xem xét thông qua.
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
 1. Bằng cấp

               Học viên hoàn thành chương trình sẽ được ĐH West of England, vương quốc Anh cấp bằng “Master of Science in Business Management /Thạc sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh”.

 1. Học phí và lệ phí tuyển sinh (dự kiến)
 • Học phí toàn khóa: 232 triệu đồng/khóa (tương đương 9.800 USD). Học phí sẽ được nộp thành 02 đợt. Đợt 1: Nộp trước khi khai giảng khóa học. Đợt 2: 06 tháng sau khi khóa học bắt đầu. (Thời gian cụ thể được ghi trong Thông báo nộp học phí) )
 • Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng.
 1. Thi tuyển và cách thức xét tuyển

Các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào Chương trình sẽ tham gia hai phần đánh giá đầu vào sau:

+ Viết luận: Ứng viên được yêu cầu viết bài luận bằng tiếng Anh theo một chủ đề về kinh tế xã hội hoặc giải quyết một tình huống thực tế trong một tổ chức/ doanh nghiệp. Chủ đề/tình huống bài luận được Chương trình cung cấp trong bộ hồ sơ tuyển sinh. Bài luận phải nêu được vấn đề, phân tích đánh giá vấn đề và đưa ra được luận điểm giải quyết vấn đề đó (khoảng 1500 – 2000 từ).

+ Phỏng vấn: Bằng tiếng Anh, nhằm đánh giá động lực tham gia chương trình và năng lực xử lý tình huống trong kinh doanh và quản lý.

Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở 50% điểm phỏng vấn và 50% điểm bài luận. Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 1. Hồ sơ dự tuyển
 • 01 bản đăng ký dự tuyển theo mẫu (Ứng viên có thể tải mẫu đăng ký từ website của Viện ĐTQT).
 • 02 bản dịch công chứng bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học.
 • 02 bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
 • 01 bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
 • 01 bản sao công chứng CMTND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu.
 • 02 ảnh cỡ hộ chiếu 3×4.
 • 01 bài viết luận bằng tiếng Anh theo chủ đề.

              Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao học do một trường đại học nước ngoài cấp cần nộp kèm giấy xác nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

              Hồ sơ tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh sẽ không hoàn lại nếu ứng viên không trúng tuyển hoặc không tiếp tục theo học.

 1. Học bổng và chương trình trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh

         Ngoài các học phần chính khóa, học viên sẽ được tham gia chương trình trải nghiệm thực tế trong thời gian 02 tuần tại Vương quốc Anh.

         Chương trình trải nghiệm thực tế là chương trình được tổ chức nhằm giúp cho học viên có cơ hội trải nghiệm và khám phá các mô hình kinh doanh và sản xuất của một số doanh nghiệp tại thành phố Bristol và tham gia một số diễn đàn về quản trị kinh doanh tại ĐH West of England.

         Đối với các học viên không thể tham gia chương trình trải nghiệm thực tế tại Anh có thể đăng ký đi thực tế trong một doanh nghiệp tại Việt Nam để trải nghiệm và khám phá các mô hình kinh doanh và sản xuất của các doanh nghiệp này.

         Thông tin chi tiết về chương trình trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isme.neu.edu.vn.

 1. Lịch trình tuyển sinh

TT

Hoạt động

Thời gian

1.       

Hạn nộp hồ sơ

18/2/2022

2.       

Thông báo kết quả xét hồ sơ và lịch phỏng vấn

23/2/2022

3.       

Phỏng vấn

26/2/2022

4.       

Khai giảng

3/2022

 

 1. Liên hệ

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU,

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ: P1409, Tầng 14, Nhà A1, ĐHKTQD – 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hotline: 0968 102106. E-mail: info.imd@isneu.org. Web: www.isme.neu.edu.vn.

 

Nơi nhận:

– Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội;

– Lưu: VT, TH, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia