Banner

Thông báo tuyển Mentor cho BootCamp 2023

Lê Diệu Linh

Thứ Năm, 23/11/2023 9:42 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển Mentor cho đợt huấn luyện Trải nghiệm Quân trường Bootcamp 2022

Thời gian: từ ngày 17/12 – 22/12/2023

Địa điểm: Trường Sĩ quan Chính trị – Bộ Quốc phòng

  1. Yêu cầu:

– Là sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế đã học xong năm đầu tiên của giai đoạn chuyên ngành và đã từng tham gia Bootcamp.

– Có tinh thần trách nhiệm, kỉ luật cao, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo.

  1. Quyền lợi và Trách nhiệm:

* Quyền lợi:

– Nhận chứng chỉ tham gia hỗ trợ quản lý Bootcamp khi kết thúc khóa huấn luyện

* Trách nhiệm:

– Thực hiện công việc theo phân công của cán bộ phụ trách trực tiếp khóa huấn luyện

– Cùng cán bộ chương trình, phụ trách nhóm sinh viên theo tiểu đội hoàn thành chương trình huấn luyện Bootcamp

– Nghiêm túc trong công tác quản lý, kiểm soát sinh viên trong toàn khóa huấn luyện

  1. Cách thức tuyển chọn:

– Sinh viên viết và nộp CV bản thân qua email. Trong CV cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc, thông tin của của người thân trong trường hợp khẩn cấp. Trong CV cũng cần nêu rõ lý do lựa chọn công việc và những phẩm chất của bản thân phù hợp với vị trí mentor cho Bootcamp

– Thời hạn nhận CV: 23h59p, 27/11/2023

– CV gửi về địa chỉ email: le.linh@isneu.org với tiêu đề: [2023 BootCamp Mentor Application]

Mọi thắc mắc về lịch trình và mentor Bootcamp liên hệ cán bộ phụ trách hoạt động:

– Cô Lê Diệu Linh, phòng 1410, A1, ĐH KTQD

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia