Banner

Thông báo mua Bảo hiểm Y tế năm 2024 (bổ sung)

Lê Diệu Linh

Thứ Ba, 05/03/2024 6:03 Chiều

Tải Thông báo tại đây

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đối với sinh viên các khóa trong toàn trường, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế  IBD@NEU về việc mua bảo hiểm y tế năm 2024 như sau:

1. Đối tượng:

 • Sinh viên theo học tại Chương trình Cử nhân quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2. Mức nộp:

 • Đối với sinh viên đang học năm 4: Thời hạn tham gia BHYT 06 tháng, từ 01/4/2024 đến 30/9/2024, số tiền phải đóng là 340.200VNĐ;
 • Đối với sinh viên đang học năm 1,2,3: Thời hạn tham gia BHYT 09 tháng, từ 01/4/2024 đến 31/12/2024, số tiền phải đóng là 510.300 VNĐ;

3. Cách thức đăng ký BHYT:

 • Bước 1:

Sinh viên đăng ký điền thông tin theo mẫu kèm theo (Sinh viên cần kê khai đủ các thông tin). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx27qiI44_4-D6hDiySJQ58Eyq1ghygpge6pGi9RbykClO2A/viewform

 • Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, sinh viên nộp tiền tham gia BHYT để hoàn thành việc đăng ký BHYT năm 2024 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Trường.

Thông tin chuyển khoản như sau:

 • Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân.
 • Số TK: 21110006678989 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội
 • Nội dung: Mã SV – Họ tên – IBD@NEU nộp tiền BHYT 2024.

4. Thời hạn:

Thời hạn đăng ký và nộp phí BHYT trước 10h30 ngày 15/3/2024. Đối với những sinh viên không hoàn thành đủ và đúng các bước theo thông báo phía trên Trường sẽ không làm thủ tục mua BHYT cho sinh viên.

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia