Banner

Thông báo Mua bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2021

isme_admin

Thứ Năm, 12/11/2020 8:34 Chiều

Căn cứ thông báo 115/TB-CTCT&QLSV của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2021 cho sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2021 như sau:

Đối tượng:

 • Sinh viên đang theo học tại Chương trình Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Mức đóng:

 • Đối với sinh viên các khóa đang học năm 1, năm 2, năm 3: Thời hạn tham gia BHYT 12 tháng, từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, số tiền phải đóng là 564.000 đồng;
 • Đối với sinh viên các khóa đang học năm 4: Thời hạn tham gia BHYT là 09 tháng, từ 01/01/2021 đến 30/09/2021, số tiền phải đóng là 423.000 đồng;

Cách thức đăng ký BHYT:

 • Bước 1: Sinh viên đăng ký tham gia BHYT tại Viện Đào tạo quốc tế, phòng 1410, nhà A1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, sinh viên nộp tiền tham gia BHYT để hoàn thành việc đăng ký BHYT năm 2021 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Trường trước 16h00 ngày 19/11/2020.

Thông tin chuyển khoản như sau:

 • ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân
 • Số TK: 999926666899 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Hà Nội
 • Nội dung: Mã SV – Họ tên- Khóa – Nộp tiền BHYT năm 2021

(Sau khi chuyển khoản sinh viên nộp lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền tại phòng 1410, nhà A1, hoặc gửi qua email: vu.huong@isneu.org)

Đối với sinh viên đã có BHYT năm 2021 theo diện khác  (không mua qua Nhà trường)

 • Sinh viên cần thực hiện kê khai thông tin tại phòng 1410 nhà A1 theo mẫu và nộp kèm bản photo thẻ BHYT của bản thân còn hạn đến hết năm 2021 trước 16h00 ngày 19/11/2020.

Tải Thông báo tại đây: Thông báo BHYT

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia